Filozofia Książka

Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


Książka jest pierwszym w Polsce opracowaniem dotyczącym życia i myśli Krzysztofa Jarosława Broziego (1952-1996), filozofa, kulturoznawcy, twórcy lubelskiej szkoły antropologii kulturowej (UMCS). Wielu autorów są to nauczyciele akademiccy, przyjaciele i koledzy; często przemawiają przez listy – nigdzie dotychczas niepublikowane. Mają one walor dokumentalny, faktograficzny, ale i zarazem emocjonalny. Książka ta nie ma jednakże charakteru wyłącznie wspomnieniowego, dokonuje bowiem rekonstrukcji poglądów filozoficzno-kulturoznawczych Broziego. Ma za zadanie ocalić od zapomnienia ważkie idee-wartości, które propagował K. J. Brozi, m.in. ideę antropologii integralnej – tak potrzebną we współczesnym zdezintegrowanym świecie. Można założyć, że sięgną po nie nie tylko filozofowie, antropolodzy czy kulturoznawcy, wykładowcy i studenci, ale i ci wszyscy, którzy mają jeszcze w pamięci Profesora Broziego…


Red. Andrzej Radomski, Bogumiła Truchlińska
ISBN: 978-83-227-2775-1
Objętość: 167 stron
Format: B5
Rodzaj oprawy: miękka
Rok wydania: 2008


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


 

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.