Filozofia Książka Open Access Psychologia

Arkadiusz Gut: O relacji między myślą a językiem

Czy język, którym mówimy, kształtuje nasz sposób myślenia? Jak dalece nasze zdolności do myślenia zależą od naszych zdolności językowych? Jak wiele z tego, co jest unikalne dla umysłu ludzkiego, zawdzięczamy językowi? Te niezmiernie intrygujące pytania wyznaczają treść książki O relacji między myślą a językiem.

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Projekt typograficzny oraz opracowanie komputerowe
zespół Outsourcingu Wydawniczego Academicon.
logo outsourcing academicon 300px

Kliknij, aby pobrać:

Na zainteresowanie tymi pytaniami miały wpływ nie tylko przemiany, jakie zachodziły w filozofii XX-wiecznej, rozwój badań lingwistycznych, psycholingwistycznych, ale także rozpowszechniane nierzadko przeświadczenie, że język, którym mówimy, kształtuje nasz sposób postrzegania świata. Uwzględniając złożoność możliwych inspiracji autor pracy rozważa kolejno wiele stanowisk, w ramach których dyskutuje się różnego rodzaju hipotezy dotyczące relacji w jakiej myśl pozostaje do języka. Wieloaspektowo omawia hipotezę, wedle której pojęcie języka jest implikowane w pojęciu myśli. Następnie, szeroko dyskutuje pogląd, że język naturalny wyposaża ludzki umysł w unikalny system pozwalający na elastyczne łączenie reprezentacji z różnych modułów poznawczych. Szczegółowo omawia również jedną z najczęściej dyskutowanych obecnie koncepcji, że język naturalny gwarantuje wyłonienie się dynamiki poznawczej drugiego rzędu. Analizując poszczególne poglądy, autor stara się również zakreślić szersze tło współcześnie prowadzonych w filozofii badań na temat relacji myśl–język, sięgając do dyskusji toczonych w lingwistyce, etiologii, neurolingwistyce i psychologii rozwojowej. Przeprowadzone analizy oraz dystans do omawianych teorii pokazują, że książka została napisana z pozycji umiarkowanego krytyka różnego rodzaju stanowisk dążących do utożsamienia myśli z językiem.

Uwaga: Publikacja udostępniona w formule Open Access Gratis. Oznacza to, że można z niej korzystać w ramach przepisów o dozwolonym użytku.

Arkadiusz Gut, O relacji między myślą a językiem, Lublin 2009, 506 s.

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.