Filozofia Książka

Bóg czy sacrum?

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Różnica między Bogiem a sacrum jest zasadniczą różnicą między rzeczywistościami, do których się odnoszą i z którymi związana jest religia, będąca istotnym sposobem istnienia człowieka. Wybór między Bogiem i sacrum jest wynikiem wyboru między dwoma rodzajami filozofii: filozofią bytu a filozofią podmiotu.Rozumienie Boga w filozofii metafizycznej wskazuje, że Bóg istnieje obiektywnie, niezależnie od ludzkiej myśli i że cała istniejąca rzeczywistość i sam człowiek są z Nim powiązane mocnymi więzami ontycznymi. Bóg bowiem jest ostatecznym źródłem całej istniejącej rzeczywistości i jej celem, a przede wszystkim najwyższym celem człowieka.Ontyczne związki człowieka z Bogiem mają charakter konieczny ze strony człowieka- natomiast Bóg jako przedmiot związku religijnego jest przez człowieka świadomie i w sposób wolny wybierany.


Autor: Zofia J. Zdybicka
Tytuł: Bóg czy sacrum?
Seria: Vademecum Filozofii
Miejsce i rok wydania: Lublin 2007
Stron:241
ISBN: 978-83-60144-09-1
Oprawa: miękka


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.