Filozofia Książka

Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii kultury

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Autor książki Człowiek i twórczość ideą przewodnią uczynił słowa Martina Heideggera „Kiedy miłość wstępuje w myślenie”, by w ten sposób wprowadzić Czytelnika w tajemnice ludzkiej twórczości kulturowej.  Szkice z filozofii kultury  zostały przez Autora pogrupowane w trzy części. W pierwszej wprowadza nas w zagadnienia filozofii kultury, Boga i religii oraz tajniki twórczej miłości. W drugiej zaprasza Czytelnika do pójścia z nim na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna, bez których nie tylko człowiek nie może tworzyć, ale i sensownie egzystować. Trzecia z kolei część gromadzi eseje ukazujące sylwetki twórców kultury, których spotkał na drodze swojego życia. Prezentowane szkice rozpoznają, jak w ludzkim doświadczeniu zazębiają się ze sobą, bądź mogą się zazębiać, filozofia, teologia i religia. Łączy je w jedną całość nie tylko osoba autora, lecz coś chyba bardziej istotnego, a mianowicie tradycja chrześcijańskiego stylu życia, chrześcijańskiej filozofii, sztuki i literatury. Ale również przekonanie, że należy otwierać się na wszelkie przejawy twórczej aktywności ludzi i unikać natychmiastowego oceniania tego, co się widzi, albo w czym się uczestniczy. Warto natomiast pozostawać rzetelnym świadkiem Objawienia, na podobieństwo takich myślicieli, jak św. Augustyn, Rajmund Lull, John Henry Newman czy Jacques Maritain.

Dlatego autor stawia zasadnicze pytanie: czy filozofia, literatura i sztuka mogą obejść się bez chrześcijaństwa? I odpowiada: tak, bo ludzka wyobraźnia potrafi wiele; niemniej jednak byłoby to aktem wielkiej gruboskórności i zapewne szybko stalibyśmy się agnostykami albo wręcz ateistami, którzy co najwyżej starają się przeżywać wzniosłość i otchłań kosmosu, sądząc, że w ten naturalistyczny sposób tworzą religię bardziej atrakcyjną od tej, której źródłem i rozstrzygającym punktem odniesienia jest osobowo pojęty Bóg. W przeciwieństwie ks. prof.  Sochoń poszukuje istoty ludzkiej twórczości, jako wyrazu osobowego dynamizmu człowieka, otwartego na piękno, dobro i prawdę, szukającego ostatecznego spełnienia w miłości, będącej niekłamaną próbą naśladowania Boskiej miłości – caritas.

[Od Wydawcy]


Autor: Ks. Jan Sochoń
ISBN: 978-83-60144-93-0
Miejsce i rok wydania: Lublin 2016
Ilość stron: 422


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam usługę wydawniczą

Dla autorów, którzy chcieliby powierzyć nam tylko niektóre etapy procesu wydawniczego, przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety usług: redakcyjny, dtp, graficzny, e-bookowy i drukarski.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.