Książka

Dariusz Dąbek: Kosmologia Edwarda Artura Milne’a i jej filozoficzne implikacje

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. HISTORYCZNY KONTEKST KOSMOLOGII MILNE’A
1.1. Kosmologia relatywistyczna przed 1935 r.
1.2. Geneza kosmologii Milne’a
1.3. Recepcja KTW

2. MODEL WSZECHŚWIATA
2.1. Założenia
2.2. Obrazy Wszechświata
2.3. Testowanie empiryczne

3. IMPLIKACJE FILOZOFICZNE
3.1. Problematyka metaprzedmiotowa
3.2. Problematyka przedmiotowa

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ SKRÓTÓW
INDEKS OSÓB
INDEKS RZECZOWY
ABSTRACT
SPIS RYSUNKÓW

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Tom: 6
Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
Numer wydania: 1
Rok: 2011
Oprawa: miękka
Stron: 268

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.