Czasopismo Nowość wydawnicza Numer

Filozofuj! 2016 nr 4 (10)

Warto rozumieć mechanizmy, dzięki którym nauka odnosi sukcesy, cele, do jakich zmierza, ograniczenia, jakim podlega, kwestie moralne, w jakie jest uwikłana, obraz świata, jaki tworzy, wpływ na nasze życie, jaki wywiera, oraz nadzieje, jakie rozbudza. Sama nie jest w stanie osiągnąć tego zrozumienia. To wykracza poza jej kompetencje. Musi się w tych kwestiach zwrócić przede wszystkim do filozofii, swojej starszej siostry. Filozofia w dobie nauki jest więc nie tylko niezbędna, ale ma też nowe zadania. To tym jest nowy, dziesiąty już numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Zgodnie z zapowiedzią publikujemy wersję online numeru, która jest bezpłatna!

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Academicon.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Więcej informacji > tutaj. Czasopismo można kupić > tutaj.


Spis treści

Kalendarium

Filozofia i nauka. Konflikt czy symbioza? > Jan Woleński

Popularne powiedzenie głosi, że filozofia jest królową nauk. Jak ktoś jednak zauważył, królowa nauk wcale nie musi być nauką. Tak czy inaczej, filozofia zawsze była porównywana z nauką. Dla jednych była jedną z nauk, dla innych czymś od nauki odrębnym. Byli i nadal są tacy, którzy utrzymują, że konflikt nauki i filozofii jest nieunikniony, ale odmienny pogląd głosi, że wzajemnie się uzupełniają.

Rola filozofii w świecie nauki > Adam Balmer

Jaką funkcję pełni filozofia w społecznościach, które są pod silnym wpływem nauki? Choć może się wydawać, że nauka nie zostawiła filozofii wiele miejsca, to jej rola jest nadal ważna. Jest ona dla nauki metodologicznym przewodnikiem i poszukiwaczem nowych metod badania dziedzin, które wydają się być poza zasięgiem naukowego podejścia.

O społecznych warunkach powstania i rozwoju nauki > Wojciech Sady

Cztery wieki temu zaczęła się największa może z dotychczasowych przygód ludzkości: pojawił się i rozwinął naukowy sposób myślenia o przyrodzie i badania przyrody. Od początku towarzyszyły temu rewolucyjne przewroty w technice. Wszystko to zmieniło nasze życie nie do poznania. Dość stwierdzić, że żyjemy dziś średnio trzy razy dłużej, a Ziemię zamieszkuje prawie dwudziestokrotnie więcej ludzi, niż to miało miejsce w czasach, gdy Galileusz zaczął w 1609 r. obserwować niebo przez lunetę. Na pytanie, co zdecydowało o powstaniu nauk, nadal brak powszechnie przyjętej odpowiedzi. Spróbuję przedstawić własną.

Model nauki – stały czy zmienny? Polemika > Kazimierz Jodkowski

Według Wojciecha Sadego istota nauki oraz sposób jej uprawiania są stałe, zmieniają się jedynie treści poszczególnych teorii. I dlatego twierdzi on, że trochę nauki występowało w starożytności, potem przez kilkanaście stuleci przestała ona praktycznie istnieć, by znowu się pojawić w XVII wieku. Ja wolę naukę widzieć jako zmienną do samego rdzenia, jako wywodzącą się z czegoś, co dzisiaj za naukę już nie uchodzi, i co przekształci się w taką formę, która nie będzie nauką w dzisiejszym rozumieniu.

Poszukiwanie prawdy czy gra interesów? > Damian Leszczyński

Dlaczego Raskolnikow zabił staruszkę? Po prostu wpadł na taki pomysł. Ale dlaczego Dostojewski wpadł na taki pomysł? Cóż – być może miał trudne dzieciństwo, był nielubiany w szkole, stracił pracę albo jego ulubiona drużyna przegrała mecz. Jakikolwiek byłby powód, dla treści Zbrodni i kary kluczowe jest morderstwo i jego konsekwencje. To dzięki tej unikalnej treści dzieło to jest tym, czym jest, nie zaś dzięki okolicznościom, w których powstało.

Po co etyka w pracy uczonego? > Agnieszka Lekka-Kowalik

Czy etyka jest rzeczywiście niezbędna w pracy badacza? Czy stanowi ona fundament nauki, czy może raczej przeszkodę ograniczającą wolność do poszukiwania i odkrywania prawdy? I dlaczego nie możemy zdać się wyłącznie na sumienie naukowca? Choć nie jest łatwo odpowiedzieć na te pytania, nie sposób ich nie postawić, biorąc pod uwagę istnienie ciemniejszej strony uprawiania nauki.

Wywiad
Nie wszystko, co istnieje lub jest ważne, daje się zmierzyć > Wywiad z George’em Ellisem

Narzędzia filozofa
Warsztat logiczny: #3: Jak spójność światopoglądu zależy od etapu dziejów? > Witold Marciszewski
Teoria argumentacji: #6: Argumentum ad hitlerum > Krzysztof A. Wieczorek
Eksperyment myślowy: Nauka na miarę naszych możliwości > Artur Szutta

Czy filozofia jest dyscypliną autonomiczną względem nauk przyrodniczych? – infografika

Greka i łacina z wielkimi klasykami
Nauka w Grecji > Michał Bizoń

Etyka w literaturze
„Nowy wspaniały świat” i transhumanizm > Natasza Szutta

Felieton
Pasja latania > Jacek Jaśtal

Wokół tematu
Młodsza siostra filozofii > Adam Grobler
#2. Od świata, który widzę, do świata, w który wątpię > Jacek Jarocki
Pościg za prawdą czy jawna anarchia? O trzech modelach uprawiania nauki > Jacek Jarocki
Nauka bez dogmatów > Piotr Biłgorajski

Spotkania z Arystotelesem
Jak błędy Arystotelesa hamowały powstanie nauki > Przemysław Gut

Filozoficzne zoo
Kurczak Russella > Jakub Jernajczyk

Estetyka
#3: Problemy z definicją sztuki > Beniamin Bukowski

Filozofia dla dzieci
Opowiadania filozoficzne w warsztacie nauczyciela > Dorota Monkiewicz-Cybulska

Eksperyment filozoficzno-językowy
Kłąb tak wielki, jak tylko zechcesz > Achille Varzi, Roberto Casati

Who is who w polskiej filozofii
Filozof Witkacy > Paweł Rzewuski

Filozofia w filmie
Technologiczna osobliwość, czyli „transcendencja” > Małgorzata Szostak

Hume i czerwona piłeczka – komiks filozoficzny

Z półki filozofa…

Filozofia z przymrużeniem oka

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.