Czasopismo Nowość wydawnicza Numer

Filozofuj! 2016 nr 5 (11)

Jesteśmy twórcami i odbiorcami kultury, kultura jest naszym naturalnym środowiskiem, zewsząd nas otacza, oddychamy nią jak powietrzem. Kultura niesie ze sobą wartości – wyższe i niższe, które wraz z nią przenikają do nas i kształtują nasze życie. Jest więc dla nas, ludzi, przynajmniej tak samo ważne, by rozumieć kulturę, jak to, by rozumieć – dzięki nauce – przyrodę. Zrozumienie fenomenu kultury jest domeną przede wszystkim filozofii. Ta domena to filozofuj.eu. Oddajemy w Wasze ręce nowy, jedenasty już numer „Filozofuj!” – jedynego na świecie czasopisma filozoficznego do poczekalni u fryzjera! ;) Zgodnie z zapowiedzią publikujemy wersję online numeru, która jest bezpłatna!

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Academicon.

logo wydawnictwo academicon niebieskie


Więcej informacji > tutaj. Czasopismo można kupić w przedsprzedaży > tutaj.


Spis treści

Kalendarium

Kultura? A cóż to takiego? > Artur Szutta
Kultura to coś, czego nie widać, ale co nas otacza i ciągle na nas oddziałuje, bez czego nasze życie utraciłoby swój ludzki wymiar.

Kultura i edukacja > David Carr
W edukacji powinno chodzić o przekazywanie tego, co najbardziej wartościowe w naszej kulturze. Niestety, rzeczywistość edukacyjna znacznie odbiega od tego ideału.

Wartości w kulturze > Leszek Kopciuch
Gdy ktoś mówi o wartościach, to zwykle ma na myśli wartości z najwyżej półki (takie jak prawda, dobro, piękno), nie dostrzegając, że aksjologiczny wymiar przysługuje także np. zwykłej przyjemności.

Kultury gorsze i lepsze? > Jacek Hołówka
Czy kultury można oceniać i porównywać? Czy jest możliwy pomiędzy nimi autentyczny dialog dotyczący wartości? Czy fakt akceptowania nierównego traktowania kobiet w jednej kulturze może być w uzasadniony sposób oceniany przez członków kultury, w której uznawany jest ideał równości płci? Czy estetyczna wartość IX Symfonii Beethovena jest podobna, a może nieporównywalna do wartości utworu reggae?

Kultura i kształtowanie samego siebie > Robert Piłat
Kultura wysoka tworzy w nas całkowicie nowe pragnienia i nową możliwą tożsamość – w ten sposób, uczestnicząc w kulturze wysokiej, tworzymy samych siebie.

Kultura i kryzys > Henryk Kiereś
Kultura europejska przeżywa kryzys, którego przyczynami są błędne idealistyczne teorie filozoficzne oraz próby wcielania w życie utopijnych ustrojów społecznych. Pokonanie kryzysu jest możliwe tylko poprzez powrót do tradycji realizmu filozoficznego.

Wywiad
Kultura tworzy wrażliwe środowisko, w którym żyjemy > Wywiad z profesorem Johnem Haldane’em

Narzędzia filozofa
Warsztat logiczny: #4. Podstawy logiki przynosimy na świat w głowach > Witold Marciszewski
Teoria argumentacji: #7. Odwrócenie argumentu, czyli pokonanie przeciwnika jego własną bronią > Krzysztof A. Wieczorek
Eksperyment myślowy: Klucz kultury > Artur Szutta
Greka i łacina z wielkimi klasykami: Paideia > Michał Bizoń

Etyka w literaturze
„Władca much” i spór o metody wychowania moralnego > Natasza Szutta

Opinie
Filozofia jest niezastąpionym narzędziem pogłębiania samoświadomości poszczególnych sfer kultury > Andrzej Szahaj

Felieton
Jak to jest być bogiem Lono? > Jacek Jaśtal
Kto się boi multi-kulti? > Adam Grobler
Chciwość Absolutu > Piotr Bartula

Rozmaitości filozoficzne
Gödel i prawo > Jan Woleński

Dialog
Lustro, które odbija z opóźnieniem > Achille Varzi, Roberto Casati

Filozofia dla dzieci
Myśl logicznie, dzieciaku! > Dorota Monkiewicz-Cybulska

Who is who w polskiej filozofii
Piotr Chojnacki > Paweł Rzewuski

Filozofia w filmie
Nienasyceni / A Bigger Splash > Małgorzata Szostak

Filozoficzne Zoo – wywiad
Jak zwierzęta mogą pomóc w filozofowaniu? > Jakub Jernajczyk

Z półki filozofa…

Korzenie Europy – komiks filozoficzny

Filozofia z przymrużeniem oka

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.