W kwietniu 2016 minister MNiSW Jarosław Gowin nominował wiceprzewodniczącego KNF PAN prof. Tadeusza Szubkę do nowej Rady Naukowej Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


W kwietniu 2016 prezydium KNF PAN ustaliło zasady starania się o patronat KNF PAN nad konferencjami i innymi przedsięwzięciami związanymi z filozofią.


Na pierwszym roboczym posiedzeniu plenarnym w dniu 11 marca Komitet m.in.:

  1. przyjął regulamin i plan pracy na bieżący rok,
  2. ustanowił dwie komisje, wybrał ich przewodniczących, członków i ekspertów,
  3. powołał jednogłośnie prof. Jacka Hołówkę na redaktora Przeglądu Filozoficznego na czteroletnią kadencję 2016–2019.

Omówiono także rezultaty spotkania kierownictwa KNF z wiceministrem Aleksandrem Bobką oraz zasygnalizowano najważniejsze kwestie, które należy w najbliższym czasie podjąć:

  • działania promocyjne filozofii w Internecie (w związku z niżem demograficznym i trudną sytuacją wielu instytutów filozofii),
  • zabiegi mające na celu zwiększenie obecności filozofii w szkołach (w związku z rządowymi planami reformy szkolnictwa),
  • starania o finansowanie dobrych przekładów najważniejszych dzieł literatury filozoficznej (na wzór dawnego BFF i BWF) na język polski oraz o powstanie profesjonalnych, nowoczesnych podręczników z zakresu różnych dyscyplin filozoficznych, które nie stanowiłyby zbioru monograficznych artykułów, lecz nastawione były na potrzeby studentów.

Dnia 14 lutego 2016 r. przewodniczący KNF PAN wystosował do Zespołu Specjalistycznego do Oceny Czasopism Naukowych pismo o następującej treści:

[kliknij, aby pobrać dokument]


Uchwała Komitetu Nauk Filozoficznych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie planu działania Komitetu Nauk Filozoficznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na rok 2016


Protokół z inauguracyjnego posiedzenia KNF w dniu 19 stycznia 2016 roku