Książka

Jerzy W. Gałkowski: Człowiek – Praca – Wartości

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Z historii pojęcia pracy
Zagadnienia wstępne
Rozdział 1. Pierwszy przełom w ujęciu pracy
A. Praca w myśli starożytnej
B. Rola chrześcijaństwa – emancypacja człowieka i pracy
Rozdział 2. Drugi przełom
A. Praca w etyce protestanckiej
B. Przemiany w filozoficznym ujęciu pracy
C. Praca w ujęciu Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Część II. Filozoficzna analiza pracy
Rozdział 1. Potrzeby ludzkie a praca
Rozdział 2 Problem ujęcia istoty pracy
A. Niewystarczalność dotychczasowych ujęć
B. Krytyczny przegląd niektórych ważniejszych definicji
C. Próba sformułowania definicji pracy
Rozdział 3. Praca jako wyraz człowieka
A. Praca a poznanie
B. Praca a wola i wolność
C. Praca jako wartość
Rozdział 4. Znaczenie pracy
A. Paradoks człowieka i ambiwalencja pracy
B. Człowiek i świat
C. Godność pracy
D. Praca – czas wolny – kontemplacja
E. Bezpraca

Zakończenie
Bibliografia

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2012
Oprawa: miękka
Stron: 442

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam usługę wydawniczą

Dla autorów, którzy chcieliby powierzyć nam tylko niektóre etapy procesu wydawniczego, przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety usług: redakcyjny, dtp, graficzny, e-bookowy i drukarski.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.