Filozofia Książka

Klaus Mainzer: Poznawanie złożoności. Obliczeniowa dynamika materii umysłu i ludzkości

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Monografia Klausa Mainzera – profesora filozofii i informatyki uniwersytetu w Augsburgu, jest interdyscyplinarną analizą zagadnień z takich dziedzin, jak fizyka, matematyka, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, a także psychologia czy filozofia. Autor stosuje kategorie, pojęcia i modele z teorii złożonych systemów i nieliniowej dynamiki do opisu różnorodnych zjawisk, które mają jedną wspólną własność – są przykładami wyłaniania się porządku z chaosu świata fizycznego, przyrodniczego lub umysłu. W tej perspektywie opisuje ludzki umysł, społeczne, gospodarcze i polityczne struktury, globalną komunikację, kulturę, cywilizację. W każdym z tych zjawisk odnaleźć można ich specyficzną złożoność i nieliniowość, które wymagają odmiennego podejścia badawczego, nowych narzędzi opisu i modelowania.

Autor: Klaus Mainzer
ISBN: 978-83-227-2707-2
Objętość: 532 stron
Format: 240x150mm
Rodzaj oprawy: miękka
Rok wydania: 2007

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


 

 

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.