Filozofia Książka

LATHE BIOSAS. Żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Epikur wyszedł naprzeciw naturalnym, a często tajonym skłonnościom, kiedy mówił, że najwyższym dobrem jest przyjemność. Do tego nie tylko głosił naukę o szczęściu, lecz także podawał sposób na osiągnięcie tegoż szczęścia, swoistą metodę, terapię umysłową, którą przejął od Demokryta z Abdery i już samodzielnie rozwinął. Utrzymywał mianowicie, że przez kontrolę swych myśli, swojej wyobraźni, poprzez odpowiednie rozmyślania, a nade wszystko przez zdobycie racjonalnej wiedzy o świecie i człowieku można osiągnąć stan spokoju wewnętrznego oraz siłę duchową, utrzymywaną potem dzięki dobrym myślom i czynom oraz wspomnieniom o nich, czyli swego rodzaju medytacjom. Ma to stworzyć skuteczną ochronę przed cierpieniami i wszelkiego rodzaju przykrościami. Filozofia Epikura jawi się jako swego rodzaju posłanie, a więc dość osobliwie jak na filozofię, zwłaszcza filozofię nowożytną i współczesną, posłanie wprawdzie filozoficzne, ale jednak posłanie, a nawet – rzec można – jako swego rodzaju „dobra nowina”.


Autor: Kazimierz Pawłowski
ISBN: 978-83-7306-339-6
Seria wydawnicza: Źródła i Monografie
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2007
Format: A5
Ilość stron: 108 
Spis treści: Pobierz PDF


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam usługę wydawniczą

Dla autorów, którzy chcieliby powierzyć nam tylko niektóre etapy procesu wydawniczego, przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety usług: redakcyjny, dtp, graficzny, e-bookowy i drukarski.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.