Książka

Marek Jamróz: Bóg, świat i człowiek w pismach Honoriusza Augustodunensisa

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zrekonstruowane poglądy Honoriusza Augustodunensisa można traktować jako odzwiercied­lenie światopoglądu wykształconego człowieka XII wieku.

Pełny i spójny światopogląd zawiera trzy podstawowe i wzajemnie powiązane części składowe: „twierdzenia dotyczące natury świata i tworzące syntetyczny jego obraz, zespół poglądów odnoszących się do człowieka, jego miejsca w świecie i społeczeństwie oraz celu i sensu życia, system wartości, ocen i norm moralnych”. Poglądy Honoriusza, uporządkowane według zawartych w tytule pracy kategorii: Bóg, świat i człowiek, dają możliwość pełnego określenia wymienionych aspektów tworzących światopogląd. (z Zakończenia)

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. HONORIUSZ AUGUSTODUNENSIS – AUTOR I JEGO PISMA
1. Kim był Honoriusz?
2. Pisma
3. Styl pracy Honoriusza

Rozdział II. BÓG
1. Tradycje filozoficzno-teologiczne
2. Koncepcja Boga w pismach Honoriusza

Rozdział III. ŚWIAT
1. Geneza poglądów kosmologicznych i teologicznych Honoriusza
2. Honoriuszowa kosmologia świata widzialnego
3. Geografia Ziemi. Raj ziemski i lokalizacja obszarów infernalnych
4. Eschatologia i opis zaświatów
5. Świat jako cytra

Rozdział IV. CZŁOWIEK
1. Człowiek jako mikrokosmos
2. Homo microcosmus w pismach Honoriusza

Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia

Aneks
Honoriusz Augustodunensis
Liber duodecim quaestionum (Księga dwunastu kwestii)

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2008
Oprawa: miękka
Stron: 208

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.