Książka

Mieczysław Albert Krąpiec, Stanisław Kamiński, Zofia Józefa Zdybicka, Andrzej Maryniarczyk, Piotr Jaroszyński: Wprowadzenie do filozofii

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Podręcznik obejmuje zarys problematyki głównych dyscyplin filozoficznych: metafizyki, antropologii filozoficznej, filozofii poznania, filozofii Boga i religii, moralności, oraz logiki. Wydanie drugie poszerzone zostało o zarys historii filozofii, przegląd głównych teorii nauki, syntetyczny wykład tomizmu a także o elementy polityki i retoryki. Autorów poszczególnych części – a są to profesorowie Wydziału Filozofii KUL – łączy nawiązywanie do tradycji filozofii klasycznej, którą cechuje realizm ontologiczny i teoriopoznawczy.

 

Zamów książkę w miękkiej oprawie w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zamów książkę w twardej oprawie w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

SPIS TREŚCI

Przedmowa (Piotr Jaroszyński)

Mieczysław A. Krąpiec, KONCEPCJE NAUKI I FILOZOFIA
Mieczysław A. Krąpiec, OKRESY I GŁÓWNE NURTY FILOZOFII
Mieczysław A. Krąpiec, METAFIZYKA – OGÓLNA TEORIA RZECZYWISTOŚCI
Mieczysław A. Krąpiec, BYT MATERIALNY ŻYJĄCY. NIEKTÓRE ASPEKTY FILOZOFII PRZYRODY
Mieczysław A. Krąpiec, KIM JEST CZŁOWIEK?
Mieczysław A. Krąpiec, ELEMENTY FILOZOFII POZNANIA
Zofia J. Zdybicka, DROGI AFIRMACJI BOGA
Zofia J. Zdybicka, CZŁOWIEK I RELIGIA
Piotr Jaroszyński, ETYKA – DRAMAT ŻYCIA MORALNEGO
Piotr Jaroszyński, ELEMENTY RETORYKI KLASYCZNEJ

ZARYS LOGIKI FORMALNEJ
Andrzej Maryniarczyk, LOGIKA FORMALNA A METAFIZYKA
Stanisław Kamiński, ELEMENTY LOGIKI FORMALNEJ
Andrzej Maryniarczyk, AKTUALNOŚĆ TOMIZMU

Zamów książkę w miękkiej oprawie w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zamów książkę w twardej oprawie w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 2
Oprawa: miękka (2008) i twarda (2012)
Stron: 748

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.