Książka

Piotr Moskal: Metafizyczne i antropologiczne założenia filozofii religii

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Wieloaspektowa rzeczywistość religii jest przedmiotem bardzo intensywnych badań religiologicznych: filozoficznych, teologicznych i religioznawczych.

Prezentowany tomik poświęcony jest głównie dwóm zagadnieniom. Pierwszym jest problem zasady racji bytu (racji dostatecznej). Wydaje się, że od stanowiska w tej sprawie zależy szereg dalszych odpowiedzi filozoficznych, między innymi na pytanie o to, czy metafizyka jest „uniesprzecznianiem” bytu i czy negacja Boga pociąga za sobą afirmację absurdu. Rozwiązanie kwestii zasady racji bytu może mieć duże znaczenie dla oceny stanowisk w kwestii ludzkich dróg poznania Boga. Drugim zagadnieniem jest kwestia antropologiczna. Chodzi o ewentualne inspiracje, jakie dla rozumienia człowieka-podmiotu religii płyną ze strony szczegółowych nauk o człowieku: ze strony psychologii i nauk przyrodniczych.

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Zofia J. Zdybicka USJK, Problematyka Boga w myśli H. de Lubaca

Marek Piwowarczyk, Alfreda Northa Whiteheada filozofia religii

Przemysław Gut, Zasada racji dostatecznej w świetle filozofii Leibniza

Jacek Wojtysiak, Zasada racji a problem istnienia Boga

Ks. Piotr Moskal, Problem zasady racji bytu. Komentarz do stanowiska Mieczysława A. Krąpca OP

Ks. Jerzy Szymołon, Koncepcje podmiotu w teoriach psychologii religii

Ks. Wiesław Dyk, Geneza duszy ludzkiej w kontekście teorii ewolucji

Zbigniew Wróblewski, Człowiek w wiosce Potiomkina. Uwagi o próbach likwidacji antropologicznych „iluzji”

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Seria: Religia i mistyka
Tom: 5
Numer wydania: 1
Rok: 2007
Oprawa: miękka
Stron: 148

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.