Książka

Pogranicza nauki. Protonauka – Paranauka – Pseudonauka

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Spis treści

JÓZEF ZON
Przedmowa

FILOZOFIA NAUKI
Abp JÓZEF ŻYCIŃSKI
Empiryzm logiczny a kryteria naukowości we współczesnej fizyce teoretycznej
PIOTR LEŚNIAK
Falsyfikowalność jako kryterium demarkacji
PAWEŁ POLAK
Jeszcze jedno spojrzenie na problem demarkacji
KAJETAN MŁYNARSKI
Czy świat jest obliczalny? Uwagi o historycznej składowej nauk przyrodniczych
WŁODZIMIERZ KLONOWSKI
Human Linearity Virus i p-nauka
JERZY WARCZEWSKI
Przedmiot fizyki i przedmiot wiary są różne. Czym jest fizyka?
WOJCIECH SADY
Dlaczego Rozmowy i dowodzenia matematyczne Galileusza
są naukowe, a Świat Kartezjusza nie?

PROTONAUKA – NAUKA
JAN CZERNIAWSKI
Przeszłość i perspektywy protofizyki
TERESA GRABIŃSKA
Teorie skłonności jako ontologia i protonauka
MIROSŁAW ZABIEROWSKI
Pojęcie protomodelu w naukach empirycznych
MACIEJ DOMBROWSKI
Między proto- i paranauka. Wokół koncepcji ontologii Bolesława Gawęckiego
PAWEŁ ZEIDLER
Czy alchemia była protochemią? Studium metodologiczno-historyczne
DANUTA SOBCZYŃSKA
Goethe i Ostwald. Die Farbenlehre w interpretacjach artysty i uczonego
JACEK RODZEŃ
Znaczenie techniki w protonaukowej fazie rozwoju dyscyplin przyrodniczych

PARANAUKA – NAUKA
JAROSŁAW SAK
Czym jest choroba? Problemy definiowania kategorii choroby w filozofii medycyny
PIOTR BYLICA
Zaburzenia dysocjacyjne czy opętanie przez Szatana? Historyczno-metodologiczna analiza stosunku psychiatrii do problemu opetań
ANDRZEJ KAPUSTA
Szaleństwo i metoda: spór o naukowość we współczesnej psychiatrii
TOMASZ RZEPIŃSKI
Paramedycyna a postulaty evidence-based medicine
MICHAŁ TEMPCZYK
Medycyna chińska – od paranauki do nauki

PSEUDONAUKA – NAUKA
BARBARA TUCHAŃSKA
Od protonauki do pseudonauki: przypadek astrologii
TOMASZ WITKOWSKI
Zamki na piasku: psychologiczne determinanty sukcesu i trwałości pseudonauki
ANNA LEMAŃSKA
Status metodologiczno-epistemologiczny koncepcji inteligentnego projektu
KAZIMIERZ JODKOWSKI
Dlaczego kreacjonizm jest pseudonauką?
ROBERT PIOTROWSKI
Od wiedzy o rasach do rasizmu i z powrotem
PAWEŁ KAWALEC
Nauka instytucjonalna na usługach pseudonauki
JÓZEF ZON, MARIAN WNUK
Kryteria demarkacji między nauką, para- i pseudonauką na przykładzie kontrowersji wokół bioplazmy

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Tom: 3
Seria: Filozofia przyrody i nauk przyrodniczych
Numer wydania: 1
Rok: 2009
Oprawa: miękka
Stron: 368

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.