Książka

Red. Andrzej Maryniarczyk: św. Tomasz z Akwinu: Dysputy problemowe „O zmysłowości”, „O uczuciach”

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Kolejny tom oryginalnych tekstów św. Tomasza z Akwinu w tłumaczeniu A. Białka.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Andrzej Maryniarczyk SDB)

TEKST ORYGINALNY I PRZEKŁAD
S. Thomae Aquinatis – Quaestiones disputatae De sensualitate
Św. Tomasz z Akwinu – Dysputy problemowe O zmysłowości (tłum. Aleksander Białek)
S. Thomae Aquinatis – Quaestiones disputatae De passionibus animae
Św. Tomasz z Akwinu – Dysputy problemowe O uczuciach (tłum. Aleksander Białek)

STUDIA I KOMENTARZE
Mieczysław A. Krąpiec – Uczucia jako zmysłowe pożądanie
Mieczysław A. Krąpiec – Analiza struktury uczuć
Mieczysław A. Krąpiec – Charakterystyka uczuć
Mieczysław A. Krąpiec – Sublimacja uczuć
Mieczysław A. Krąpiec – Uczucia a wola
Danuta Radziszewska-Szczepaniak – Uczuciowość jako integralny element natury ludzkiej
Arkadiusz Gudaniec – Pożądliwość i gniewliwość jako funkcje uczuciowości
Tomasz Pawlikowski – Rola uczuć w życiu moralnym człowieka
Andrzej Maryniarczyk – W jaki sposób dusza połączona z ciałem doznaje uczuć?
Mieczysław A. Krąpiec – Charakterystyka funkcji poznawczej zmysłów zewnętrznych
Mieczysław A. Krąpiec – Charakterystyka funkcji poznawczej zmysłów wewnętrznych 
Andrzej Maryniarczyk – Zmysły a rozum. Problem wzajemnego odniesieni

Bibliografia

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

 

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Seria: Dzieła św. Tomasza z Akwinu
Numer wydania: 1
Rok: 2008
Oprawa: miękka
Stron: 352

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.