Książka

Red. Robert T. Ptaszek: Zbawienie bez zbawiciela? Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I: Koncepcje zbawienia w wielkich tradycjach religijnych
Ks. Krzysztof Grzesiak
 (KUL) Koncepcje zbawienia w głównych nurtach chrześcijaństwa
Krzysztof Modras OP (KUL) „Droga prosta” do zbawienia w islamie
Ewa Zając (KUL) Koncepcje zbawienia w głównych nurtach judaizmu
Paweł Sajdek (KUL) Zbawienie czy wyzwolenie? Koncepcje mukti w systemach indyjskich

Część II: Alternatywne drogi samo zbawienia
Marek Nowak OP
 (UW) Czy religia gnozy głosi ideę samozbawienia?
Hanna Karp (WSKSiM) Tantryzm jako dalekowschodnia technika samozbawienia
Małgorzata Alicja Dulska (UJ) „Radżajoga nowoczesna” – synkretyczna koncepcja autosoteriologiczna Józefa Świtkowskiego

Część III: Idea samozbawienia – uwarunkowania i konsekwencje
Karolina A. Serafin
 (Akademia Ignatianum w Krakowie) Mitologiczne i filozoficzne uwarunkowania idei samozbawienia
Grzegorz Wiończyk (UŚ) Idea samozbawienia jako zaprzeczenie miłości w teologii Josepha Ratzingera /Benedykta XVI. Perspektywa teologiczno-filozoficzna
Viara Maldjieva (UMK) Językowe konsekwencje idei samozbawienia

Część IV: Współczesne oddziaływanie idei samozbawienia
Andrzej Zwoliński
 (Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie) Transhumanizm jako technokratyczna wersja idei samozbawienia
Dariusz Hryciuk (Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji) Nowa generacja synkretyzmu w ujęciu Emergent Church (Ruch Nowo powstającego Kościoła)
Ireneusz Kamiński (UMK) Kościół Eutanazji, kopimiści, Kościół Modyfikacji Ciała i wyznawcy świętego Czajnika – konsekwencje kulturowe samozbawczych poszukiwań człowieka
Henryk Kiereś (KUL) Utopizm i idea „samozbawienia”

Noty autorskie

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Tom: 4
Seria: Religijność Alternatywna
Numer wydania: 1
Rok: 2014
Oprawa: miękka
Stron: 216

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam usługę wydawniczą

Dla autorów, którzy chcieliby powierzyć nam tylko niektóre etapy procesu wydawniczego, przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety usług: redakcyjny, dtp, graficzny, e-bookowy i drukarski.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.