Filozofia Książka

Rozmowy o metafizyce

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

A. Maryniarczyk (A. M): Słowo metafizyka w umyśle współczesnego człowieka rodzi różne skojarzenia. Najczęściej metafizykę przeciwstawia się nauce w rozumieniu pozytywistycznym i utożsamia ją z wiedzą tajemną lub, jak to złośliwie powie Kant, z nauką o wirowaniu stolików, zaś metafizyka z tym, kto podobny jest do wywoływacza duchów. Tymczasem dla starożytnych Greków termin metafizyka był synonimem słowa nauka (THEORÍA), naukę zaś reprezentowała filozofia.

Co Grecy określali mianem metafizyka? Jakie zagadnienia włączali w zakres badań metafizycznych? Jakie pytania uważali za najważniejsze dla metafizyki?

M. Krąpiec (M. K.): U zarania kultury europejskiej w starożytnej Grecji pojawiło się naukowe poznanie w postaci filozofii. Wcześniej wyjaśniano działanie przyrody i ludzi poprzez interwencję bogów plemiennych. Stąd różne mity (będące artystycznymi opowiadaniami-fabułami) o powstaniu świata i człowieka nakazywały szukać wyjaśnienia w zastanych plemiennych formach religii, a nie w proporcjonalnych czynnikach z tego świata. Filozofia (nauka) u swych początków była racjonalizacją mitologii, powstawała jako poznawcze przezwyciężenie mitologii.

Ale pytania podstawowe, które pierwotnie tworzyły mitologię, były nadal ważne. Takimi bowiem pytaniami, jak: co to jest?, skąd to jest?, po co to jest?, dlaczego?, zaczyna się świadome życie człowieka, który w dzieciństwie wchodzi w rzeczywistość poprzez stawianie takich właśnie pytań, a w metafizyce może zyskać zadowalające odpowiedzi na te odwieczne ludzkie pytania i związaną z nimi problematykę ostatecznego wyjaśniania rzeczywistości.

Najogólniej mówiąc, metafizyka to podstawowe (bazowe, naczelne) rozumiejące poznanie świata realnie istniejącego (świata rzeczy oraz ludzi) poprzez dawanie zasadniczych odpowiedzi na pytanie: czym coś jest?, dzięki czemu coś jest i jest takie jakie jest? Jest to poznanie rzeczywistości w świetle pierwszych przyczyn, zmuszających do stawiania pytania: dlaczego?

/fragment rozdziału 1/


Autor: Mieczysław A. KrąpiecA. Maryniarczyk
Tytuł: Rozmowy o metafizyce
ISBN: ISBN 83-914431-6-7
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2002
Ilość stron: 117


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.