Książka

Stanisław Kowalczyk: Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Idee osoby i personalizmu
1. Pojęcie osoby
2. Pojęcie, typy i charakterystyka personalizmu

II . Ontologiczne podstawy personalizmu
1. Filozofia – jej geneza i zadania
2. Człowiek – centralnym problemem filozofii
3. Realizm epistemologiczny i ontologiczny
4. Ontologiczny pluralizm
5. Substancjalizm – opozycją procesualizmu

III . Struktura bytowa człowieka – osoby
1. Cielesność
2. Niematerialne wewnętrzne „ja”
3. Antropologiczny monizm czy dualizm?
4. Osoba ludzka
5. Geneza i eschatologia człowieka – osoby

IV. Aktywność człowieka
1. Sfera popędowo-emocjonalna
2. Poznanie intelektualne
3. Autodeterminizm
4. Praca
5. Ekonomiczna aktywność – przedsiębiorczość

V. Aksjologia – podstawą kultury
1. Prawda – jej logos i etos
2. Dobro moralne – aktem sumienia
3. Piękno – estetyka
4. Religijne Sacrum – Bóg

VI. Społeczność – wspólnota osób
1. Prospołeczna natura człowieka
2. Jednostka a społeczność
3. Rodzina – wspólnotą życia i miłości
4. Naród – Ojczyzna
5. Państwo
6. Społeczność europejska – Unia Europejska
7. Społeczność światowa czy państwo światowe?

Zakończenie
Bibliografia
Personalizm, czyli drogi odkrywania tajemnicy osoby. Posłowie (ks. Krzysztof Guzowski)

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Seria: Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Numer wydania: 1
Rok: 2012
Oprawa: miękka
Stron: 182

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.