Książka Nowość wydawnicza

Św. Tomasz z Akwinu: Dysputa o prawdzie

Książka zawiera 1 kwestię ze zbioru Quaestiones disputatae De Veritate w języku łacińskim i polskim. Jest to drugie wydanie poprawione i poszerzone o nowe studia i komentarze. Książka została przygotowana od strony komputerowo-typograficznej przez Studio DTP Academicon. Można ją zakupić w Księgarni Academicon.

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


Drugie wydanie Dysputy o prawdzie (De veritate) – w nowej serii i szacie graficznej, oraz poszerzone o nowe komentarze – pojawia się z dwóch powodów: po pierwsze nakład poprzedniego wydania został wyczerpany, a liczne zapytania o wznowienie świadczą o zapotrzebowaniu na tego typu refleksję filozoficzną; po drugie problem źródła prawdy, związania jej z istniejącymi realnie bytami, sposobu jej poznania jest ciągle aktualny nie tylko w dziedzinie życia teoretycznego, lecz – co ważniejsze – i praktycznego. Zawirowania we współczesnej kulturze filozoficznej i naukowej mają najczęściej u swych źródeł przyjmowany i głoszony relatywizm prawdy, który prowadzi do nihilizmu tak teoretycznego, jak i praktycznego. Przywołanie Tomaszowego wykładu na temat prawdy, jej ostatecznego źródła, statusu bytowego, sposobów jej przejawiania się, a co najważniejsze: rozumienia prawdy jako „następstwa istnienia bytów” (veritas sequitur esse) – może pozwolić na nowo odkryć „drogę do prawdy”, którą zdaje się zagubiła współczesna filozofia i nauka, a wraz z nią sam filozof i naukowiec.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB


Autor: Św. Tomasz z Akwinu
Tytuł: Dysputa o prawdzie. Dysputy problemowe o prawdzie. Kwestia 1
Przekład z jęz. łacińskiego: Aleksander Białek
Tekst przekładu przejrzeli: M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk
Miejsce i rok wydania: Lublin 2018
Stron: 380
ISBN: 978-83-65792-01-3
Oprawa: twarda 


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.