Filozofia Książka

Umysł. Natura i sposób istnienia. Trzy debaty

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Tematyka trzech spotkań dyskusyjnych (debat) zawartych w tomie dotyczy umysłu – jego natury, sposobu istnienia oraz sposobu determinowania treści stanów mentalnych. Przedstawione w książce podejście do problemu umysłu sytuuje się w ramach dyskusji nad istotnością osiągnięć neuronauki (tj. różnych nauk o mózgu) dla filozofii umysłu, dyskusją nad ważnością empirycznych danych nauk szczegółowych dla argumentacji filozoficznej. Dotyczy to zwłaszcza merytorycznej oceny zmian konceptualnych w rozumieniu tradycyjnych problemów filozoficznych, doniosłości danych naukowych dla krytyki lub obrony potocznego oglądu (samo)świadomości, a także sposobu opisu treści stanów mentalnych. Pierwsza debata koncentruje się na wybranych kategoriach filozofii umysłu: świadomości, intencjonalności, reprezentacji, przyczynowości. Druga jest dyskusją wobec tekstu programowego M. Miłkowskiego i R. Poczobuta dotyczącego natury i sposobu istnienia umysłu, toczoną na portalu internetowym Czasopisma Filozoficznego „Diametros”. Trzecia dotyczy dwu opozycyjnych stanowisk (internalizmu i eksternalizmu) w sporze o naturę i sposób indywiduowania treści stanów mentalnych.

Red: Zbysław Muszyński 
Miejsce i rok wydania: Lublin 2010
Stron: 
268
ISBN: 
978-83-227-3146-8
Oprawa: 
miękka


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon


 

 

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.