Filozofia Książka

Unde bonum? Unde malum? Eseje o metafizyce duchowości

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Książka Jadwigi Mizińskiej „Unde bonum? unde malum?Szkice o metafizyce duchowości” […] to nie traktat, nie dzieło systemowe, ale wiele „garści uwag” opartych na obserwacjach i doświadczeniach. Nie jest to zatem praca czysto teoretyczna, dotycząca sfery koncepcji i idei, ale książka mająca związek z doświadczeniem życiowym autorki. Zaliczyć ja zatem należy – i to jest najogólniejszy „adres” – do „literatury mądrościowej”, przenikniętej wrażliwością estetyczną, aksjologiczną i estetyczną. […] Autorka posługuje się pojęciami i metodami badawczymi z różnych dziedzin: socjologii wiedzy, historii idei, historii filozofii; główną wszakże dziedziną – obecną w pracy – jest filozofia kultury (i to jest „adres” bardziej konkretny). Książka ta jest przede wszystkim owocem filozoficznego namysłu autorki nad stanem kultury współczesnej. […] Należy podkreślić walory literackie publikacji. Przejawiają się one bogactwem nawiązań nie tylko do dzieł filozoficznych, ale też do różnych dzieł z literatury pięknej oraz mitologii. Co więcej, książka pisana jest piękną polszczyzną: potoczystą, obrazową i zarazem precyzyjną. […] Odniosłem wręcz wrażenie, że wiele jej fragmentów pisanych było w natchnieniu, w uniesieniu, w „językowym transie”. […] To pozycja oryginalna, zdecydowanie „wybijająca się” na tle „produkcji filozoficznej” ostatnich lat. Z recenzji dr. hab. Jacka Breczki


Autor: Jadwiga Mizińska
Tytuł: Unde bonum? Unde malum? Eseje o metafizyce duchowości
ISBN: 978-83-7784-746-6
Miejsce i rok wydania:  Lublin 2015
Format: 195×120 mm
Ilość stron: 206
Rodzaj oprawy: miękka


Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam usługę wydawniczą

Dla autorów, którzy chcieliby powierzyć nam tylko niektóre etapy procesu wydawniczego, przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety usług: redakcyjny, dtp, graficzny, e-bookowy i drukarski.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.