Czasopismo OJS Open Access Teologia

Verbum Vitae

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Przejdź do strony czasopisma
w Open Journal System @ Academicon.


„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Ostatnim, czwartym działem każdego numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentrycznycharakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła.

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line)

Czasopismo indeksują następujące bazy:

  • SCOPUS
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
  • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
  • Google Scholar
  • Baza czasopism humanistycznych BazHum
  • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
  • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)

Według najnowszej ewaluacji MNiSW z 18.12.2015 r. półrocznik „Verbum Vitae” otrzymał 7 pkt.


Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.