Filozofia Książka

Wolność w prawdzie

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Ks. Tadeusz Styczeń w swoich etycznych i metaetycznych badaniach wypracował pewną postać etycznego personalizmu, którego podstawą jest doświadczenie moralne, polegające na bezpośrednim ujęciu bezwzględnej powinności afirmacji osoby z racji jej godności. Doświadczenie to pozwala sformułować fundamentalną zasadę etyczną: Osobie od osoby należna jest afirmacja. Podstawową zatem metodą etyki jest wgląd w osobową godność. Zadaniem etyka pozostaje więc „objawiać osobę” (stąd tytuł trzeciego tomu Dzieł zebranych), aby umożliwić innym dokonywanie takiego wglądu. Poszukiwanie coraz efektywniejszej metody doświadczenia osobowej godności, a zarazem najbardziej elementarnego doświadczenia moralnego, doprowadziło ks. Stycznia, w ostatniej fazie rozwoju jego poglądów, do sformułowania oryginalnej wersji etycznego personalizmu. W jego centrum staje teraz kategoria prawdy. Dlatego można by tę wersję personalizmu określić jako personalizm „werytatywny” (od łac. veritas – prawda) w odróżnieniu od poprzedniego, „dygnitywnego” (od łac. dignitas – godność), którego podstawową kategorią etykotwórczą była osobowa godność adresata działania.

[ fragment Wprowadzenia do Tomu Czwartego „Dzieł Zebranych”]


Red.: Kazimierz Krajewski
ISBN: 978-83-7306-640-3
Seria wydawnicza: Dzieła zebrane
Miejsce i rok wydania: Lublin 2013
Format: B5
Ilość stron: 378
Spis treści: Pobierz PDF
twarda oprawa


 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam usługę wydawniczą

Dla autorów, którzy chcieliby powierzyć nam tylko niektóre etapy procesu wydawniczego, przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety usług: redakcyjny, dtp, graficzny, e-bookowy i drukarski.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.