Studio DTP Academicon

Zapraszamy do współpracy wydawców, autorki i autorów książek naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych, encyklopedycznych, beletrystycznych, redaktorów serii wydawniczych i prac zbiorowych, redakcje czasopism naukowych, popularnonaukowych, specjalistycznych i komercyjnych, instytucje naukowe, kulturalne i samorządowe, a także różne organizacje oraz firmy.

Oferujemy szeroki zakres usług wydawniczych, a także związanych z upowszechnianiem publikacji. Zarówno kompleksową i pełną przygotowalnię wydawniczą, jak i poszczególne usługi składowe. Wspieramy w: opracowaniu językowym tekstów (redakcja, adiustacja i korekta), składzie i łamaniu, projektowaniu graficznym publikacji oraz materiałów promocyjnych i reklamowych, druku, przygotowaniu e-booków, organizacji konferencji naukowych, tworzeniu stron internetowych, a także pomagamy w indeksowaniu publikacji w bazach.

Studio DTP Academicon działa na rzecz Fundacji Academicon. Współpracując z nami, przyczynicie się Państwo do dzieła popularyzacji nauki i rozwoju obywatelskiego społeczeństwa wiedzy.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. W tym celu należy kliknąć poniższy przycisk:

Zleć nam usługę wydawniczą


Nasze atuty

Doświadczony zespół wydawniczy

Jako zespół wydawniczy posiadamy wieloletnie doświadczenie wydawnicze, które zaowocowało przygotowaniem ponad trzystu publikacji naukowych, popularnonaukowych, literackich, dydaktycznych, encyklopedycznych, słownikowych, technicznych, albumowych, prasowych, magazynowych i komercyjnych, a także różnorodnych materiałów reklamowych i promocyjnych. 

Do pracy nad każdym zleceniem podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, dokładając wszelkich starań, aby proces wydawniczy przebiegał sprawnie, płynnie i bez zakłóceń, a zadanie było wykonane rzetelnie i zawsze na czas.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym KNOW HOW!

Wysoki poziom edytorski

Bardzo dbamy o jakość edytorską, starannie dobierając redaktorów językowych i korektorów. Projektujemy także estetyczną i nienaganną typograficznie szatę publikacji oraz materiałów promocyjnych, ponieważ uważamy, że wysokiej jakości treść zasługuje na piękną formę. 

Oferta na miarę potrzeb

Jesteśmy elastyczni i wszechstronni! Można nam powierzyć tylko niektóre etapy procesu wydawniczego oraz zlecić wybrane usługi. Do wyboru jest m.in. opracowanie językowe tekstów, skład i łamanie, opracowanie graficzne różnego rodzaju publikacji i materiałów promocyjnych: książek, gazet, magazynów, albumów, systemów identyfikacji wizualnej, katalogów, broszur, plakatów, ulotek, teczek oraz gadżetów reklamowych (smycze, identyfikatory, notesy itp.), druk, przygotowanie e-booka, skorzystanie z platformy OJS, wsparcie przy organizacji konferencji naukowych, tworzenie stron internetowych promujących projekty.

Mając na względzie różne potrzeby klientów, przygotowaliśmy specjalne oferty skierowane do:

 • wydawców,
 • redakcji czasopism,
 • klientów indywidualnych,
 • instytucji publicznych i biznesu,
 • uczelni.

Platforma Open Journal Systems

Oferujemy nie tylko usługi wykwalifikowanych specjalistów, ale także całe zaplecze techniczne umożliwiające wydanie publikacji. Posiadamy własną platformę Open Journal Systems (OJS) służącą do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism naukowych. Działa ona też jako system prezentacji publikacji, czyli repozytorium cyfrowe. Dzięki temu artykuły, zaopatrzone w komplet metadanych, są indeksowane przez wyszukiwarki biblio- i naukometryczne takie jak Google Scholar, co nie tylko sprawia, że są łatwiej dostępne, ale także pozwala zliczać ich cytowania.

Open Journal Systems @ Academicon


 

Zadowoleni współpracownicy

Wśród naszych współpracowników znajdują się naukowcy z niemal wszystkich uczelni w Polsce oraz m.in. następujące instytucje: 

 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Gdański
 • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 • Wydawnictwo Liberi Libri
 • Wydawnictwo PWN
 • Wydawnictwo Medyczne Czelej
 • Wydawnictwo Helion
 • Wydawnictwo WAB
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
 • Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”
 • Towarzystwo Naukowe KUL
 • Muzeum Śląskie w Katowicach
 • Archiwum Państwowe w Przemyślu
 • Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL
 • Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudzkiego w Warszawie
 • Wydawnictwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
 • AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Zachęcamy do lektury wybranych rekomendacji

Bogate portfolio

W naszym edytorskim dorobku znajdują się różnorodne publikacje: monografie, prace zbiorowe, czasopisma, gazety, a także broszury, albumy, katalogi i materiały promocyjne. Zachęcamy do obejrzenia naszego portfolio!

Ceny usług zawsze ustalamy indywidualnie. Zlecenia wyceniamy bezpłatnie. Stałą współpracę nagradzamy rabatami.

Liczymy na zainteresowanie naszą ofertą i nawiązanie współpracy.


Zapytania ofertowe należy kierować na adres:

E-mail: dtp@academicon.pl

Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego:

Robert Kryński

Tel. kom.: 603 072 530


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. W tym celu należy kliknąć poniższy przycisk:
 

Zleć nam usługę wydawniczą