Czym jest Open Journal Systems?

Open Journal Systems (OJS) to platforma służąca do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism online.


Przejdź do OJS @ Academicon >


Za pomocą OJS:

  • przesyła się teksty do redakcji i śledzi ich losy,
  • recenzuje się teksty,
  • zarządza się przebiegiem wszystkich etapów procesu przygotowania do publikacji: korektą językową i składem tekstu,
  • można śledzić różne formy aktywności w systemie,
  • publikuje się teksty,
  • powiadamia się czytelników i autorów o publikacji i wszelkich sprawach dotyczących czasopisma,
  • archiwizuje się teksty z rozbudowaną możliwością wyszukiwania wg różnych kryteriów,
  • można czytać online teksty.

Jest możliwość zainstalowania bardzo wielu wersji językowych. Interfejs systemu jest rozpoznawalny przez międzynarodowe środowisko naukowe.

Jedną z największych zalet platformy OJS jest to, że zawartość czasopisma na niej redagowanego jest automatycznie indeksowana przez Google Scholar. Zawiera także narzędzie ułatwiające przesyłanie redakcji metadanych do baz naukowych.

Więcej nt. OJS i projektu PKP: