O wydawnictwie

Wydawnictwo Academicon (skrót: WA, ang. Academicon Press) to wydawnictwo prowadzone przez P.W. Idealit Robert Kryński oraz Fundację Academicon.  

Zajmujemy się wydawaniem książek oraz czasopism naukowych, specjalistycznych, popularnonaukowych i dydaktycznych. Naszą domeną są publikacje z zakresu filozofii, ale przygotowujemy również prace z innych dyscyplin naukowych.

Ofertę kierujemy do autorek i autorów zainteresowanych wydaniem swoich prac na wysokim poziomie edytorskim. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu wydawniczego: od recenzji przez opracowanie językowe (redakcja, adiustacja i korekta), komputerowe (skład i łamanie) i graficzne publikacji (projekt okładki i stron tytułowych, projekt typograficzny, opracowanie lub korekta ilustracji) po druk, dystrybucję i promocję.


Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. W tym celu kliknij poniższy przycisk:

Wydaj z nami


Nasze atuty

Wysoka punktacja

Nasze wydawnictwo na mocy komunikatu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dn. 17 grudnia 2019 roku znalazło się w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – 100 punktów).

Poziom naukowy i edytorski

Dokładamy wszelkich starań, aby poziom naukowy i edytorski naszych publikacji był jak najwyższy. W tym celu wdrażamy odpowiednie procedury wydawnicze, w tym procedury recenzyjne, oraz stosujemy zasady etyki wydawniczej. Na straży przestrzegania procedur i etyki stoi m.in. Rada Naukowa Wydawnictwa, złożona z wybitnych naukowców. 

Dbamy również o jakość edytorską, starannie dobierając redaktorów językowych i korektorów. Projektujemy także nienaganną typograficznie szatę publikacji, ponieważ uważamy, że wysokiej jakości treść zasługuje na piękną formę.

Doświadczony zespół wydawniczy

Jako zespół wydawniczy posiadamy wieloletnie doświadczenie wydawnicze, które zaowocowało przygotowaniem ponad trzystu publikacji naukowych, popularnonaukowych, literackich, dydaktycznych, encyklopedycznych, słownikowych, technicznych, albumowych, prasowych, magazynowych i komercyjnych. Do pracy nad każdą publikacją podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, dokładając wszelkich starań, aby proces wydawniczy przebiegał sprawnie, płynnie i bez zakłóceń, a książka była wykonana rzetelnie i zawsze na czas.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym KNOW HOW!

Oferta na miarę potrzeb

Jesteśmy elastyczni! Można nam powierzyć tylko niektóre etapy procesu wydawniczego. Do wyboru jest redakcja językowa, skład i łamanie, opracowanie graficzne, druk, przygotowanie e-booka, skorzystanie z platformy OJS.

Systemy Open Monograph Press i Open Journal Systems

Oferujemy nie tylko usługi wykwalifikowanych specjalistów, ale także całe zaplecze techniczne umożliwiające wydanie publikacji. Wydawnictwo Academicon stosuje system Open Monograph Press (OMP) – jest to platforma online do zarządzania procesem wydawniczym oraz do publikowania książek. OMP działa też jako system prezentacji publikacji, czyli repozytorium cyfrowe. Dzięki temu książki, zaopatrzone w komplet metadanych, są indeksowane przez wyszukiwarki biblio- i naukometryczne takie jak Google Scholar, co nie tylko sprawia, że są łatwiej dostępne, ale także pozwala zliczać ich cytowania. Na takiej samej zasadzie działa platforma Open Journal Systems (OJS) służąca do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism.

Open Monograph Press Academicon

Open Journal Systems @ Academicon

Polityka open access

Nasze wydawnictwo wdraża politykę open access, dzięki której wszystkie monografie i czasopisma naukowe są udostępniane w serwisie wydawnictwa bezpłatnie (nowości wydawnicze po kwartalnym embargo) na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (zob. pełne brzmienie licencji). Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w Wydawnictwie Academicon – zgadza się na wyżej określoną politykę.

Cytowalność

System Open Monograph Press oraz Open Journal Systems, z których korzystamy, są indeksowane przez wyszukiwarkę Google Scholar, która rejestruje cytowania. Każdą książkę wydaną w WA umieszczamy w Google Books oraz na portalach czytelniczych. Stale zabiegamy też o obecność naszych publikacji w kolejnych bazach i repozytoriach monografii naukowych. Wszystkie te działania mają umożliwić większą cytowalność naszych Autorów.

Księgarnia internetowa Academicon

Nie zapominamy jednak o czytelnikach, którzy preferują tradycyjne wydania, i prowadzimy również dystrybucję księgarską. Książki wydane w wersji drukowanej można zamówić w księgarni internetowej wydawnictwa. Regularnie przekazujemy również egzemplarze obowiązkowe do „ustawowych” bibliotek.

Księgarnia Academicon

Promocja

Systemy OMP i OJS, Księgarnia Academicon, portale czytelnicze i bazy danych nie są jedynymi kanałami prezentacji i promocji naszych książek. Dysponujemy dodatkowo własnym portalem naukowym Academicon, którego popularność stale rośnie. Zamieszczamy na nim informacje o nowościach wydawniczych oraz banery reklamowe. Posiadamy również strony w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn), za pomocą których promujemy nasze publikacje i docieramy do szerszego grona potencjalnych czytelników. W przypadku publikacji filozoficznych dodatkowymi kanałami promocyjnymi są wydawane przez nas czasopismo „Filozofuj!” oraz portal Filozofuj.

Portal filozofuj.eu

Zadowoleni współpracownicy

Wśród naszych współpracowników znajdują się naukowcy z niemal wszystkich uczelni w Polsce oraz m.in. następujące instytucje: 

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
 • Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”
 • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
 • Instytut Archeologii i Etnologii PAN
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Towarzystwo Naukowe KUL

Niektórzy z naszych autorów wystawili nam rekomendacje. Zachęcamy do ich lektury.

Bogate portfolio

W naszym edytorskim dorobku znajdują się różnorodne publikacje: monografie, prace zbiorowe, czasopisma, gazety, a także broszury. Zachęcamy do obejrzenia naszego portfolio!

Autorów, redaktorów i wydawców zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu! 

E-mail: wydawnictwo@academicon.pl

Telefon: 603 072 530


Masz pytania? Zobacz najczęściej zadawane pytania lub napisz do nas: wydawnictwo@academicon.pl