O wydawnictwie

Naszą ofertę kierujemy do AUTOREK i AUTORÓW zainteresowanych wydaniem swoich prac na wysokim poziomie edytorskim. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej REDAKTORÓW czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie wydawnicze, które zaowocowało przygotowaniem ponad trzystu publikacji naukowych, popularnonaukowych, literackich, dydaktycznych, encyklopedycznych, słownikowych, technicznych, albumowych, prasowych, magazynowych i komercyjnych.


Oferujemy profesjonalne usługi:

 • redakcję i korektę
 • skład, łamanie oraz przygotowanie tekstów do wydruku
 • projekt okładki oraz stron tytułowych
 • nadanie numeru ISBN z własnej puli numerów lub ISSN
 • przygotowanie wersji elektronicznej do publikacji w formacie PDF, EPUB i MOBI
 • pomoc w pozyskaniu recenzji artykułów naukowych przez doświadczone grono naukowców
 • wydruk publikacji (w tym rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek publicznych)

Przygotowujemy do publikacji właściwie każdy typ publikacji, a w szczególności:

 • monografie naukowe,
 • książki popularnonaukowe i dydaktyczne,
 • czasopisma naukowe i popularnonaukowe,
 • materiały konferecyjne (m.in. książki abstraktów, plakaty, programy).

Posiadamy:

 • własną e-księgarnię i współpracujemy z wieloma księgarniami w całej Polsce.
 • własny system do zarządzania pracami nad przygotowaniem krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych – Open Journal Systems.
 • własny system do zarządzania konferencjami naukowymi – Open Conference System.
Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.