Książka Nowość wydawnicza

„Łów mądrości” jako ćwiczenie duchowe

Łów mądrości
Książka „Łów mądrości” jako ćwiczenie duchowe. Transcendentalno-anagogiczna interpretacja filozofii Mikołaja Kuzańczyka stanowi próbę wypracowania odpowiedniego modelu interpretacyjnego dla myśli Mikołaja z Kuzy (1401–1464) i przybliżenia jej ogólnej integralności w obliczu różnorodności pojęć i wątków, na które natrafiamy w jego pismach. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon.

Tytuł: „Łów mądrości” jako ćwiczenie duchowe. Transcendentalno-anagogiczna interpretacja filozofii Mikołaja Kuzańczyka
Autor: Antoni Śmist
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2023
Stron:
324
ISBN: 978-83-67833-05-9
DOI: 10.52097/acapress.978836783306


Zamów książkę teraz


Niniejsza książka stanowi próbę wypracowania odpowiedniego modelu interpretacyjnego dla myśli Mikołaja z Kuzy (1401–1464) i przybliżenia jej ogólnej integralności w obliczu różnorodności pojęć i wątków, na które natrafiamy w jego pismach. Proponowana interpretacja transcendentalno-anagogiczna oznacza uznanie, że Mikołaj poszukuje Boga jako jednej zasady poznania i istnienia (aspekt transcendentalny), co możliwe jest na gruncie świadomego założenia celowości ludzkiego poznania opartej na „naturalnym pragnieniu” intelektu, które prowadzi nas „wzwyż” do Boga (aspekt anagogiczny). Tytułowy „łów mądrości” oznacza metodę uprawiania filozofii będącej odpowiedzią na wyzwanie odszukania właściwej drogi między Atenami a Jerozolimą, między filozofią a wiarą, ale także między racjonalną i ogólną kategoryzacją rzeczywistości a jednostkowym pragnieniem życia i zjednoczenia z niepojętym Bogiem. Tak uprawiana filozofia stanowi swego rodzaju ćwiczenie duchowe zorientowane na dotarcie do wiecznej Mądrości i osiągnięcie szczęścia.


Zob. spis treści

Zob. wprowadzenie


Low madrosci_baner_1
Low madrosci_baner_2
Low madrosci_baner_3
Low madrosci_baner_1 Low madrosci_baner_2 Low madrosci_baner_3

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Antoni Śmist asystent w Centrum Studiów Mediewistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (KUL, 2022). Interesuje się zagadnieniami związanymi ze średniowieczną tradycją teologii mistycznej, filozofią języka i problemem relacji między chrześcijaństwem a filozofią. 


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować