Oferta dla czasopism naukowych

Jak dołączyć do platformy OJS @ Academicon?

Oto sposób postępowania:

 • Redakcja czasopisma składa zamówienie do redakcji OJS @ Academicon (dane są poniżej) na utworzenie środowiska dla czasopisma w systemie OJS.
 • Strony zawierają umowę o świadczenie usługi utworzenia strony czasopisma w OJS i hostingu.
 • Ws. wyceny utworzenia środowiska OJS dla czasopisma i rocznej usługi hostingowej prosimy o zapytania drogą e-mailową: redakcja@academicon.pl. Wycena jest bezpłatna i niezobowiązująca.
 • Strona czasopisma zostanie utoworzona w OJS po opłaceniu kosztów jej utworzenia.
 • Redakcja otrzyma instrukcję obsługi OJS oraz wsparcie w postaci szkolenia i konsultacji.
 • Opcjonalnie można także skorzystać z outsourcingu redakcyjnego, w ramach którego oferujemy wprowadzanie danych do systemu OJS (np. numerów archiwalnych), wsparcie w zarządzaniu czasopismem i doradztwo w zakresie strategii podnoszenia jego jakości (edytorskiej i naukowej) i punktacji (np. pomoc w wypełnianiu ankiety ewaluacyjnej czasopisma, indeksowanie czasopisma we wskazanych przez MNiSW bazach referencyjnych).

Korzyści dla czasopisma:

 • Nowoczesne, wykorzystujące narzędzia internetowe zarządzanie pracami redakcyjnymi w standardzie międzynarodowym.
 • Wielojęzyczny interfejs.
 • Indeksowanie przez wyszukiwarkę Google Scholar.
 • Od strony autorów – możliwość śledzenia kolejnych etapów postępowania redakcyjnego nad przesłanym do publikacji tekstem (wstępna kwalifikacja, recenzja zewnętrzna, opracowanie językowe i komputerowe, korekta autorska itd.), od strony redakcji – system wspomagania prac redakcyjnych (transparentność i porządek, łatwa kontrola terminów poszczególnych etapów przygotowania numeru itd.), od strony czytelników – przejrzyste archiwum numerów oraz łatwy dostęp do tekstów.
 • Wielość strategii marketingowo-biznesowych (łatwość we wdrożeniu zarówno otwartego dostępu i otwartych licencji, jak i innych modeli dystrybucji).
 • Stworzenie prostej i czytelnej strony czasopisma.

Zachęcamy też redakcje czasopism do skorzystania z oferty Outsourcingu Wydawniczego Academicon:

 • opracowanie redakcyjne (adiustacja i korekta),
 • skład i łamanie,
 • druk czasopism w niskich i wysokich nakładach.

logo outsourcing academicon 300px


Dane kontaktowe:

Redakcja Academicon
ul. H. Modrzejewskiej 13
20-810 Lublin
e-mail: redakcja@academicon.pl
tel.: 603 072 530


Więcej nt. OJS można przeczytać > tutaj.


Przejdź do OJS @ Academicon >