Fundacja Academicon

logo-fundacja-academicon-skrocone


Dane Fundacji

ul. H. Modrzejewskiej 13, 20-810 Lublin
KRS 0000634973, NIP 7123318252, REGON 365303137
tel.: 603 072 530
www: fundacja.academicon.pl, e-mail: fundacja@academicon.pl

Rachunki bankowe Fundacji Academicon

Rachunek w złotówkach (PLN)66 1950 0001 2006 0001 0339 0002

Rachunek w dolarach (USD)12 1950 0001 2006 0001 0339 0004

Rachunek w euro (EUR)39 1950 0001 2006 0001 0339 0003


Zachęcamy do wsparcia finansowego naszych inicjatyw!


Cele Fundacji

 1. działania na rzecz nauki, w tym jej popularyzacji, upowszechniania i promocji,
 2. działania na rzecz dydaktyki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. działania na rzecz tworzenia obywatelskiego społeczeństwa wiedzy i kształcenia cnót obywatelskich,
 4. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 5. działania na rzecz tolerancji wobec innych wyznań, ras i kultur,
 6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. promocja kultury fizycznej,
 8. promocja i organizacja wolontariatu,
 9. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 11. działania na rzecz poprawy jawności życia publicznego i transparentności funkcjonowania instytucji pełniących zadania publiczne.

Inicjatywy

Zachęcamy do wsparcia finansowego naszych inicjatyw!

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.