Wydanie książki w Wydawnictwie Academicon

Zapraszamy autorki i autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon.

Nasze wydawnictwo na mocy komunikatu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dn. 17 grudnia 2019 roku znalazło się w wykazie wydawców publikujących recenzowane monografie naukowe (poziom I – 100 punktów).

Więcej o naszym wydawnictwie można się dowiedzieć, klikając w poniższy przycisk:

Nasze atuty

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie publikacji. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu wydawniczego: od recenzji przez opracowanie redakcyjne (redakcja, adiustacja i korekta), komputerowe (skład i łamanie) i graficzne publikacji (projekt okładki i stron tytułowych, projekt typograficzny, opracowanie lub korekta ilustracji) po druk, dystrybucję i promocję. Nadamy także publikacji numer ISBN oraz numer DOI.

Promujemy i wdrażamy otwarte edytorstwo, dlatego każda z wyżej wymienionych faz procesu wydawniczego jest transparentna dla autora. Korzystamy z platformy online Open Monograph Press (OMP) służącej do zarządzania procesem wydawniczym oraz do publikowania książek. OMP działa też jako system prezentacji publikacji, czyli repozytorium cyfrowe. Dzięki temu książki, zaopatrzone w komplet metadanych, są indeksowane przez wyszukiwarki biblio- i naukometryczne takie jak Google Scholar, co nie tylko sprawia, że są łatwiej dostępne, ale także pozwala zliczać ich cytowania.

Open Monograph Press Academicon

Nie zapominamy jednak o czytelnikach, którzy preferują tradycyjne wydania, i prowadzimy również dystrybucję księgarską. Książki wydane w wersji drukowanej można zamówić w księgarni internetowej wydawnictwa. Regularnie przekazujemy również egzemplarze obowiązkowe do „ustawowych” bibliotek.

Księgarnia Academicon

Skontaktuj się z nami, a BEZPŁATNIE oszacujemy koszty wydania publikacji!

Jak to zrobić? Możliwe są dwa sposoby:

I. Zgłoszenie książki na platformie Open Monograph Press (OMP).

 1. Zarejestruj się na platformie.
 2. Po zalogowaniu do systemu kliknij przycisk „Nowe zgłoszenie” po prawej stronie.
 3. Wypełnij formularze oraz załącz plik z tekstem swojej książki zgodnie z wytycznymi systemu.

II. Zgłoszenie za pośrednictwem maila i/lub formularza.

Zapraszamy do kontaktu mailowego: wydawnictwo@academicon.pl

Informacje niezbędne do oszacowania kosztów wydawniczych


W wiadomości opisz nam swoją książkę i preferowany sposób jej wydania. Niezbędne do oszacowania kosztów wydania są informacje o:

 • objętości publikacji w arkuszach (1 arkusz = 40000 znaków ze spacjami, czyli mniej więcej 20 stron),
 • terminie, w którym książka musi być wydana,
 • języku, w jakim napisana jest publikacja,
 • liczbie ilustracji, tabel, wzorów,
 • kolorze publikacji (czarno-biała; dwukolorowa, w pełnym kolorze),
 • preferowanym typie wydania (książka tradycyjna, e-book),
 • rodzaju oprawy w przypadku książki tradycyjnej (miękka, twarda),
 • wysokości nakładu w przypadku książki tradycyjnej.

Zalecamy wypełnić przygotowany przez nas formularz zgłoszeniowy. W przypadku wybrania takiej drogi kontaktu prosimy o dodatkowe zasygnalizowanie tego via e-mail (wydawnictwo@academicon.pl).

UWAGA! Dokładna i wiążąca kalkulacja kosztów możliwa jest po okazaniu kompletnego materiału. Wtedy też przygotujemy umowę oraz plan wydawniczy.


Masz pytania? Zobacz najczęściej zadawane pytania lub napisz do nas: wydawnictwo@academicon.pl

Proces wydawniczy