Rekomendacje dla Studia DTP

Poniżej prezentujemy wybrane rekomendacje:

Rekomendacja od redakcji czasopisma „Crossroads. A Journal of English Studies”
Rekomendacje od Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Rekomendacja z redakcji czasopisma „Wrocławski Przegląd Teologiczny”
Rekomendacja od redakcji czasopisma „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa”

Rekomendacja Fundacji Europejska Misja Chrześcijańska

Rekomendacja Fundacji Europejska Misja Chrześcijańska

Rekomendacja Redakcji „Physical Culture and Sport. Studies and Research”
Rekomendacja Redakcji „Physical Culture and Sport. Studies and Research”

Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Rekomendacja Redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich UMCS”
Rekomendacja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Rekomendacja Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Rekomendacja Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
Rekomendacja Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego