Wybierz rodzaj publikacji

Książka

Zapraszamy do współpracy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych.

Czasopismo

Zapraszamy do współpracy redaktorów czasopism naukowych.