Książka Nowość wydawnicza

Inedita Kazimierza Twardowskiego, tom 3

W kolejnym tomie z cyklu Inedita Kazimierza Twardowskiego zatytułowanym Logika. Część II czytelnik znajdzie zarówno nieopublikowane do tej pory, a zdeponowane w Archiwum Kazimierza Twardowskiego w Warszawie w postaci rękopisów i maszynopisów notatki do (z) logicznych wykładów założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w Uniwersytecie Lwowskim, jak i poświęcone szeroko rozumianej logice fragmenty opublikowanej we Lwowie w 1901 roku, lecz dotąd niewznawianej, pracy Twardowskiego Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminariach nauczycielskich. Książka służyć może zarówno celom naukowym, jako znakomite źródło poznania historii logiki w Polsce, jak i dydaktycznym – jako podręcznik z zakresu szeroko pojętej logiki. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon.

Tytuł: Inedita, t. 3: Logika, cz. 2
Autor: Kazimierz Twardowski
Opracowanie naukowe: Aleksandra Horecka
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2023
Stron: 441

ISBN: 978-83-67134-13-2
DOI: 10.52097/acapress.9788367134149


Zamów książkę teraz


Kolejna książka z cyklu Inedita Kazimierza Twardowskiego zatytułowana Logika. Część II składa się z dwóch segmentów. Pierwszy stanowią dotąd nieopublikowane notatki założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej do (z) wygłaszanych przez niego wykładów w Uniwersytecie Lwowskim z zakresu szeroko pojmowanej logiki. Natomiast segment drugi – to fragmenty poświęcone zagadnieniom logicznym opublikowanej w 1901 roku we Lwowie nakładem Towarzystwa Pedagogicznego pracy Twardowskiego Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku w seminariach nauczycielskich.

Wspomniane notatki w postaci rękopisów i maszynopisów są zdeponowane w Archiwum Kazimierza Twardowskiego w Połączonych Bibliotekach Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, czyli w Połączonych Bibliotekach im. Kazimierza Twardowskiego w Warszawie. Oto tytuły wykładów wygłaszanych przez założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w Uniwersytecie Lwowskim, z których notatki zostały opublikowane w tym tomie:

(1)     Logika. Kurs zimowy 1895/1896 (tekst główny wykładów, dodatek do wykładów i streszczenie wykładów);

(2) O metodzie badań naukowych w dwóch wersjach – z lat akademickich: 1898/1899 oraz 1902/1903, a także uzupełnienie do powyższych wykładów;

(3) Logika dla medyków – z lat akademickich: 1920/1921, 1921/1922 oraz 1925/1926.

(1) i (2) to wykłady kursowe dla studentów Wydziału Filozoficznego, (3) – wykład dla studentów Wydziału Lekarskiego. Wszystkie opublikowane wykłady przepisała i opracowała Aleksandra Horecka

Z fragmentów Zasadniczych pojęć dydaktyki i logiki… (1901) czytelnik odnajdzie w niniejszym tomie: (a) całą część drugą zatytułowaną „Główne zasady logiki”, w której mowa o sądach i ich prawdziwości, przedstawieniach (w tym: pojęciach), rozumowaniu, wnioskowaniu, dowodzeniu,  metodach badań naukowych i systemie naukowym, a także (b) § 4 rozdziału czwartego części trzeciej „O szkole”, który poświęcony jest uzmysławianiu nauki i który zawiera elementy teorii znaków ikonicznych, oraz (c) rozdział piaty części trzeciej prezentujący teorie pytań i odpowiedzi. Wszystkie części drugiego segmentu przepisała Alicja Chybińska, która jest też współautorką ich opracowania.


Zob. spis treści

Zob. wprowadzenie


inedita twardowskiego_ t 3_baner_1
inedita twardowskiego_ t 3_baner_2
inedita twardowskiego_ t 3_baner_3
inedita twardowskiego_ t 3_baner_1 inedita twardowskiego_ t 3_baner_2 inedita twardowskiego_ t 3_baner_3

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Kazimierz Twardowski (18661938). Filozof, psycholog. Założyciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Profesor w Uniwersytecie Lwowskim. Autor m.in. książek: O filozofii średniowiecznej wykładów sześć (1910), Mowy i rozprawy z okresu działalności w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych (1912), Rozprawy i artykuły filozoficzne (1927), Wybrane pisma filozoficzne (1965), Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych (1992), Etyka (1995), Filozofia i muzyka (2005), Myśl, mowa i czyn. III (20132014).

KILKA SŁÓW O REDAKTORZE NAUKOWYM

Aleksandra Horecka (1974–) – doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, magister inżynier architekt, od 2005 roku adiunkt w Zakładzie Semiotyki Logicznej na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała dwie książki: Obiekty semiotyczne w pracach Kazimierza Twardowskiego, Władysława Witwickiego, Kazimierza Ajdukiewicza i Tadeusza Kotarbińskiego (2013) oraz Obiekty semiotyczne w pracach Stanisława Ossowskiego, Tadeusza Witwickiego, Mieczysława Wallisa, Leopolda Blausteina, Izydory Dąmbskiej i Janiny Kotarbińskiej (2013). Zajmuje się dorobkiem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z zakresu estetyki, semiotyki i ontologii.


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować