Rekomendacje wydawnicze

Dr Antoni Śmist, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Rekomendacja prof. dr hab. Jacka Jadackiego
Prof. zw. dr hab. Jacek Jadacki, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Rekomendacja dr hab. Zbigniewa Wróblewskiego
Dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, Katedra Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL
Rekomendacja dr hab. Artura Szutty
Dr hab. Artur Szutta, prof. UG, Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
Rekomendacja prof. Piotra Długosza
Dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, Wicedyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Dyrektor Centrum Badań Młodzieży
Rekomendacja prof. Piotra Długosza
Dr hab. Piotr Długosz, prof. UP, Kierownik Katedry Polityki i Badań Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Dyrektor Centrum Badań Młodzieży
Rekomendacja Sławomira Zatwardnickiego
Dr Sławomir Zatwardnicki, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Rekomendacja Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dr hab. inż Piotr Kułyk, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rekomendacja prof. dr hab. Jana Kłosa
Prof. dr hab. Jan Kłos, Katedra Etyki na Wydziale Filozofii KUL
Rekomendacja Sabiny Kruszyńskiej
Prof. dr hab. Sabina Kruszyńska, Instytut Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego
Rekomendacja dr Michała Zawiślaka
Dr Michał Zawiślak, Katedra Prawa Wyznaniowego KUL
Rekomendacja dr hab. Grzegorza Tylca, prof. KUL
Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL, Kierownik Katedry Języka Retoryki i Prawa Mediów w Instytucie Dziennikarstwa i Zarządzania KUL