Wydawanie czasopisma w Wydawnictwie Academicon

Zapraszamy do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism naukowych!

Więcej o naszym wydawnictwie można się dowiedzieć, klikając w poniższy przycisk:

Nasze atuty

Zapewniamy profesjonalne przygotowanie publikacji. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu wydawniczego: od recenzji przez opracowanie redakcyjne (redakcja, adiustacja i korekta), komputerowe (skład i łamanie) i graficzne publikacji (projekt okładki i stron tytułowych, projekt typograficzny, opracowanie lub korekta ilustracji) po druk, dystrybucję i promocję. Nadamy także publikacji numer ISSN oraz numery DOI.

Korzystamy z własnej platformy online Open Journal Systems (OJS) służącej do zarządzania procesem wydawniczym i publikowania czasopism. OJS działa też jako system prezentacji publikacji, czyli repozytorium cyfrowe. Dzięki temu artykuły, zaopatrzone w komplet metadanych, są indeksowane przez wyszukiwarki biblio- i naukometryczne takie jak Google Scholar, co nie tylko sprawia, że są łatwiej dostępne, ale także pozwala zliczać ich cytowania.

Open Journal Systems @ Academicon

Skontaktuj się z nami, a BEZPŁATNIE oszacujemy koszty wydawania czasopisma!

Jak to zrobić? 

Zapraszamy do kontaktu mailowego: wydawnictwo@academicon.pl

W wiadomości możesz opisać swoje czasopismo i podać informację o periodyzacji, szacunkowej objętości jednego numeru oraz wstępnie określić, w jakim zakresie potrzebne jest wsparcie. Szczegóły współpracy ustalimy na dalszym etapie i w tym celu prosimy o podanie telefonu kontaktowego.