Rada Naukowa Wydawnictwa

Prof. dr hab. Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Adam Grzeliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr hab. Arkadiusz Gut, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr hab. Jacek Jaśtal, prof. Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Paweł Sobczyk, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)

Dr hab. Natasza Szutta, prof. Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)