Książka Nowość wydawnicza

Inedita Kazimierza Twardowskiego, tom 6

Cykl Ineditów Kazimierza Twardowskiego zawiera jego niepublikowane dotąd lub trudno dostępne prace, oparte w większości na rękopisach znajdujących się w Archiwum Kazimierza Twardowskiego w Warszawie. Tom ineditów Kazimierza Twardowskiego zatytułowany Dydaktyka zawiera dorobek Twardowskiego w zakresie pedagogiki i dydaktyki ogólnej. Przedstawił on nie tylko gruntowne analizy pewnych pojęć z zakresu psychologii uczenia i wychowania, lecz także ujął swe „zasady dydaktyki” w zwarty system i pokazał, jak zastosować je do istniejącego systemu edukacji. Pisma Twardowskiego z zakresu dydaktyki mają nie tylko wartość historyczną, lecz mogą również zainteresować współczesnych badaczy pedagogiki i samych pedagogów. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon.

Tytuł: Inedita, t. 6: Korespondencja polska, cz. 1
Autor: Kazimierz Twardowski
Opracowanie naukowe: Anna Brożek, Jacek Jadacki
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2024
Stron: 464

ISBN: 978-83-67134-20-0
DOI: 10.52097/acapress.9788367134217


Zamów książkę teraz


Cykl Ineditów Kazimierza Twardowskiego zawiera jego niepublikowane dotąd lub trudno dostępne prace, oparte w większości na rękopisach znajdujących się w Archiwum Kazimierza Twardowskiego w Warszawie.

Zebrana w dwóch tomach korespondencja Kazimierza Twardowskiego obejmuje wszystkie listy napisane przez filozofa po polsku, znajdujące się w tym archiwum. Zostały one podzielone na trzy grupy: listy do adresatów indywidualnych, listy do instytucji i listy do adresatów niezidentyfikowanych. Listy zawarte w tej części Ineditów stanowią świadectwo tego, jak wiele ról społecznych odgrywał Twardowski w swoich czasach, jak trudną rzeczą było te role ze sobą pogodzić i jak wielkiej determinacji trzeba było, aby tego dokonać. Dowiadujemy się z nich bardzo dużo o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej twórcy Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a także o czasach, w których żył, i ludziach, z którymi się stykał.KILKA SŁÓW O AUTORZE

Kazimierz Twardowski (18661938). Filozof, psycholog. Założyciel Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Profesor w Uniwersytecie Lwowskim. Autor m.in. książek: O filozofii średniowiecznej wykładów sześć (1910), Mowy i rozprawy z okresu działalności w Towarzystwie Nauczycieli Szkół Wyższych (1912), Rozprawy i artykuły filozoficzne (1927), Wybrane pisma filozoficzne (1965), Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych (1992), Etyka (1995), Filozofia i muzyka (2005), Myśl, mowa i czyn. III (20132014).

KILKA SŁÓW O REDAKTORACH NAUKOWYCH

Jacek Jadacki (ur. 1946), filozof. Emerytowany profesor w Uniwersytecie Warszawskim. Autor m.in. książek: Spór o granice poznania (1985), O rozumieniu (1989), Metafizyka i semiotyka (1996), Orientacje i doktryny filozoficzne (1998), Aksjologia i semiotyka (2003), Metafizyka i semioityka (2010), Filozofia polska XIX i XX wieku. I–II (2015), Stanisław Leśniewski: geniusz logiki (2016).

Anna Brożek (ur. 1980), filozof, pianistka, teoretyk muzyki. Profesor w Uniwersytecie Warszawskim. Autorka m.in. książek: Symetria w muzyce (2004), Prinicipia musica (2006), Pytania i odpowiedzi (2007), Kazimierz Twardowski w Wiedniu (2010), Fakty i artefakty (2010), Teoria imperatywów (2012), Obraz duszy polskiej w mazurkach Romana Maciejewskiego (2014), Kazimierz Twardowski we Lwowie (2016), Piękno i prawda (2017), Analiza i konstrukcja (2020).


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować