Książka Nowość wydawnicza

Czego nie wiemy o filozofii średniowiecznej?

Książka zawiera eseje prof. Agnieszki Kijewskiej poświęcone dziejom filozofii średniowiecznej, publikowane w latach 2021–2023 na portalu „Filozofuj”. Zadaniem tego przedsięwzięcia było rzucenie nowego światła na ten okres w dziejach ludzkiej myśli, który – pomimo ogromnego postępu badań – w świadomości potocznej wciąż jawi się w niezbyt korzystnym świetle. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon.

Tytuł: Czego nie wiemy o filozofii średniowiecznej?
Autor: Agnieszka Kijewska
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2023
Stron:
274
ISBN: 978-83-67134-28-6
DOI: 10.52097/acapress.9788367134293


Zamów książkę teraz


Wszyscy pozornie wiemy, czym jest średniowiecze: okresem zacofania, dominacji religijnego i cywilizacyjnego przesądu oraz uśpienia ludzkiego rozumu. A może warto by odkryć średniowiecze, jakiego nie znamy? Autorzy tego okresu byli niezwykle wrażliwi na człowieka i na to wszystko, co wiąże się z jego życiem, rozumianym bardzo szeroko, jako życie cielesne, intelektualne, emocjonalne czy duchowe. Swoje wizjonerskie poglądy przestawiali w pięknych, wymownych tekstach, które i dziś mogą do nas przemówić, jeśli tylko zechcemy po nie sięgnąć.


Zob. spis treści

Zob. wprowadzenie


czego_nie_wiemy_baner_1
czego_nie_wiemy_baner_3
czego_nie_wiemy_baner_2
czego_nie_wiemy_baner_1 czego_nie_wiemy_baner_3 czego_nie_wiemy_baner_2

KILKA SŁÓW O AUTORCE

Agnieszka Kijewska zajmuje stanowisko profesora historii filozofii starożytnej i  średniowiecznej na Wydziale Filozofii KUL JP II. W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajduje się średniowieczna tradycja neoplatońska, a przede wszystkim myśl św. Augustyna, Boecjusza, Eriugeny, Szkoły w Chartres i Mikołaja z Kuzy. Jest ona autorem kilku monografii w języku polskim (m.in. Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres, Lublin 1999; Eriugena, Warszawa 2005; Święty Augustyn, Warszawa 2007; Filozof i jego muzy. Antropologia Boecjusza – jej źródła i recepcja, Kęty 2011; Metafizyczna odyseja. Filozofia Jana Szkota Eriugeny, Kęty 2023) oraz licznych artykułów, także w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim (m.in. Eriugena’s Idealist Interpretation of Paradise, in: Eriugena, Berkeley and the Idealist Tradition, eds. S. Gersh, D. Moran, Notre Dame University Press, Notre Dame, 2006, 168–186; Eriugena and the Twelfth Century: The Concept of Ratio, in: Eriugena and Creation, eds. W. Otten, M.I. Allen, Brepols, Turnhout, 2014, 393–425; „Latin Neoplatonism: The Medieval Period”, in The Oxford Handbook of Roman Philosophy, ed. M. Garani, J. Konstan, G. Reydams-Schils, Oxford University Press 2023, 568–582). Jest także tłumaczem łacińskich filozoficznych tekstów na język Polski (m.in. pism Eriugeny: O predestynacji, Homilia i komentarz do Prologu Ewangelii Jana, Periphyseon, księgi I-V oraz pism Mikołaja z Kuzy O grze kulą, Laik o umyśle).


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować