Książka Nowość wydawnicza

Dzieła osierocone w prawie autorskim

Dzieła osierocone - okładka
Książka Dzieła osierocone w prawie autorskim zawiera opis dyskusji naukowej oraz działań legislacyjnych podejmowanych w obszarze prawa międzynarodowego, Unii europejskiej oraz prawa polskiego, które doprowadziły do powstania obecnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących dzieł osieroconych. W opracowaniu w szeroki sposób przedstawione zostały stanowiska oraz poglądy różnego rodzaju instytucji, organizacji oraz przedstawicieli doktryny prawa autorskiego dotyczące modyfikacji obecnie obowiązujących regulacji prawnych w tym obszarze. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo Academicon i opracowana przez Studio DTP Academicon.

Tytuł: Dzieła osierocone w prawie autorskim
Autor: Andrzej Józef Madera
Wydawca: Wydawnictwo Academicon
Miejsce i rok wydania: Lublin 2023
Stron:
204
ISBN: 978-83-67833-02-8
DOI: 10.52097/acapress.9788367833035


Zamów książkę teraz


Podejmowana w niniejszej monografii problematyka dotycząca „dzieł osieroconych” jest w ostatnich latach przedmiotem szerokich dyskusji zarówno na gruncie legislacji krajowej, jak i Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego. Dzieła osierocone stanowią ważny element zbiorów bibliotek i archiwów, będąc komponentem kultury. Głównym celem pracy jest przedstawienie i analiza dotychczasowych działań i wysiłków zmierzających do ochrony dzieł osieroconych przy jednoczesnym zrozumieniu potrzeb postępującej digitalizacji. Opracowanie bazuje na tezie, zgodnie z którą obowiązujące obecnie regulacje prawne dotyczące dzieł osieroconych nie wywołały zakładanego efektu, w związku z czym konieczne jest podjęcie szerokiej dyskusji mającej na celu zainicjowanie właściwych kroków legislacyjnych w omawianym obszarze.


Zob. spis treści

Zob. wprowadzenie


dzieła osierocone_baner 1
dzieła osierocone_baner 2
dzieła osierocone_baner 3
dzieła osierocone_baner 1 dzieła osierocone_baner 2 dzieła osierocone_baner 3

KILKA SŁÓW O AUTORZE

Andrzej Józef Madera – prawnik, politolog , działacz gospodarczy, dr hab. nauk prawnych i politycznych. Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Cywilnego, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2001–2022. Ekspert w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Kolegium do Spraw Służb Specjalnych w latach 1998–2001. Wykładowca Higher School of International Commerce and Finance w latach 2004–2008. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa Centrum w latach 2005–2013. Kierownik Katedry Prawa i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2013–2016. Odznaczony za zasługi dla Muzeum Narodowego w Kielcach. Współzałożyciel i redaktor naczelny „Rocznika Wschodniego”. Autor podręczników, skryptów, monografii, a także ponad 100 artykułów opublikowanych w kraju i za granicą.


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować