Opracowanie graficzne

Są to wszelkie prace mające na celu zilustrowanie tekstu. Obejmują one: zaprojektowanie i wykonanie okładki i stron tytułowych, wykonanie i obróbka fotografii, rysunków, wykresów, schematów, diagramów, map i planów.

Prace te powierzamy plastykom i grafikom. Są one wykonywane w ścisłym kontakcie z redaktorem merytorycznym i autorem. Wymagają bowiem bogatych informacji o treści tekstu, a także poznania – zwłaszcza w przypadku projektowania okładki – osobistego zamysłu autora co do wyglądu i przeznaczenia całości dzieła.

To jest teoria, którą skrupulatnie praktykujemy!


Kontakt: dtp@academicon.pl

< Powrót do oferty.