Dołącz do nas

Kogo poszukujemy?

 • Popularyzatorów nauki i publicystów – autorów tekstów o charakterze popularnonaukowym i z obszaru publicystyki naukowej
 • Korespondentów z ośrodków akademickich w całej Polsce – osoby informujące nas o wydarzeniach i publikacjach naukowych z danej uczelni / wydziału / instytutu / zakładu / katedry i innych instytucji
 • Redaktorów merytorycznych – osoby, które podjęłyby się autorskiego prowadzenia jednego z serwisów tematycznych danej dziedziny naukowej

Dla popularyzatorów nauki i publicystów

Potrafisz pisać popularnie o nauce?

Nie boisz się wyrażać swoich poglądów?

Szukasz nowych dróg upubliczniania swoich treści?

Chcesz zdobyć doświadczenie lub wypracować warsztat?

Zależy Ci na fachowym opracowaniu Twoich tekstów?

Chcesz, aby Twoje teksty były publikowane pośród wyselekcjonowanych, wartościowych prac?

Dobrze trafiłeś! Dołącz do zespołu redakcyjnego portalu Academicon!

Jak dołączyć do grona popularyzatorów i publicystów?

Prześlij nam swój tekst na adres: redakcja@academicon.pl wraz z notką o sobie, która winna zawierać:

 • imię, nazwisko,
 • wykształcenie (także stopień lub tytuł naukowy),
 • nazwę macierzystej jednostki naukowej lub ukończonej uczelni,
 • zainteresowania naukowe,
 • inne ważne informacje biograficzne.

W ciągu 3 dni odpowiemy na zgłoszenie.

Jakie teksty przyjmujemy?

 • Artykuły popularnonaukowe,
 • Teksty publicystycznonaukowe (eseje, felietony, reportaże, fotoreportaże, wywiady i relacje z imprez naukowych),
 • Popularne omówienia / streszczenia specjalistycznych prac (artykułów, książek),
 • Materiały do publikacji z cyklu „Filozoficzny diariusz”.

1. Artykuły popularnonaukowe

Teksty skierowane do szerokiego grona odbiorców. Winny być napisane przystępnym, lekkim, klarownym, żywym, potoczystym językiem. Zadaniem autora ma być zafascynowanie Czytelnika prezentowanym przez siebie tematem i niedopuszczenie do znużenia lekturą. Oznacza to m.in., że:

 • Artykuł musi posiadać zwracający uwagę tytuł.
 • Pod tytułem winien znajdować się lead, czyli dwu- lub trzyzdaniowe wprowadzenie, którego zadaniem jest przykuć uwagę Czytelnika, zainteresować Go i skłonić do przeczytania całości artykułu. Lead musi być możliwie krótki i dynamiczny (2–3 zdania proste, najwyżej pojedynczo złożone) i zawierać najciekawszą myśl zawartą w tekście, jego streszczenie bądź krótki cytat.
 • Tekst musi mieć śródtytuły (co 2–3 tys. znaków, w tekstach do 5 tys. znaków częściej), przy czym pierwszy z nich nie może znajdować się bezpośrednio pod leadem.
 • Każdy artykuł musi zawierać kompletną bibliografię wykorzystanych prac (według wytycznych zamieszczonych poniżej).
 • W artykule nie należy natomiast stosować ani przypisów bibliograficznych, ani rzeczowych, ani leksykalnych. Pochodzenie każdego cytatu musi być podane na jego końcu w nawiasie okrągłym, w którym znajdować się powinien inicjał imienia autora cytowanej pracy (lub źródła), jego nazwisko oraz skrócony tytuł tejże pracy zapisany kursywą po przecinku.
 • Specjalistyczne terminy i wyrażenia obcojęzyczne pojawiające się w tekście powinny zostać objaśnione w załączonym słowniczku (można w nim umieścić również krótkie biogramy postaci historycznych wzmiankowanych w artykule).
 • Długość artykułu popularnonaukowego powinna zamykać się w przedziale od 5 do 15 tys. znaków (łącznie ze spacjami), zaś maksymalna i nieprzekraczalna długość pojedynczego tekstu to 18 tys. znaków. Możliwa jest publikacja materiałów kilkuczęściowych, w takim przypadku jednak najlepiej jest, gdy każda część stanowi samodzielną całość, którą można czytać również w oderwaniu od pozostałych.

Artykuł popularnonaukowy nie powinien opierać się na tak zwanej taniej sensacji, a przystępność i atrakcyjność nie może oznaczać braku rzetelności. Autor tekstu zobowiązany jest do wykorzystania możliwie szerokiej naukowej i popularnonaukowej literatury przedmiotu – szczególnie tej najbardziej aktualnej. Popularnonaukowa forma nie może usprawiedliwiać błędów rzeczowych, terminologicznych i innych.

2. Teksty publicystycznonaukowe (eseje, felietony, reportaże, fotoreportaże, wywiady i relacje z imprez naukowych)

Teksty prezentujące subiektywne spojrzenie autora na omawiany temat. Elementem wypowiedzi publicystycznej jest interpretacja i ocena faktów, zjawisk, stanów rzeczy z przyjętego przez autora punktu widzenia. Celem tekstu publicystycznego jest wpływ na opinię publiczną w danej sprawie.  Publicystyka naukowa koncentruje się na zjawisku nauki (rozumianej zarówno całościowo, jaki i jako określona dyscyplina naukowa, np. filozofia, psychologia, historia, socjologia, pedagogika) w jego rozmaitych aspektach, warstwach i wymiarach.

Interesują nas m.in. tematy dotyczące nauki (zarówno jako takiej, jak i określonej nauki, np. filozofii, psychologii, historii, socjologii) jako:

 • dziedziny kultury (np. nauka a inne dziedziny kultury – m.in. sztuka, religia, moralność, technika),
 • sposobu dochodzenia do wiedzy intersubiektywnej (np. nauka a metoda, praktyki badawcze, komunikacyjne, weryfikacyjne, recenzyjne),
 • organizmu instytucjonalnego (np. organizacja administracyjno-prawna, infrastruktura i finansowanie nauki, polityka naukowa),
 • aktywności zawodowej (np. naukowiec jako zawód, naukowcy jako grupa zawodowa i społeczna, naukowiec a inne zawody),
 • dziedziny życia społecznego (np. rola nauki i naukowców w społeczeństwie obywatelskim).

Wypowiedzi publicystycznych nie należy utożsamiać ze stanowiskiem redakcji.

Tekst publicystyczny powinien mieścić się w granicach od 2 000 do 9 000 znaków (ze spacjami).

Wysłany tekst powinien zawierać tytuł, lead (wprowadzenie do tekstu) oraz tekst właściwy.

3. Popularne omówienia / streszczenia specjalistycznych prac (artykułów, książek)

Teksty streszczające lub omawiające główne idee zawarte w pracach specjalistycznych (artykułach, monografiach). Winny być napisane przystępnym, klarownym językiem – tak, by były zrozumiałe dla laików. Trudniejsze terminy należy objaśnić.

Tekst nie powinien przekraczać 6 000 znaków ze spacjami.

Tekst powinien zawierać tytuł, tekst właściwy oraz pełny opis bibliograficzny omawianej pozycji.

4. Materiały do cyklu „Filozoficzny diariusz”

Teksty, zdjęcia, filmy, audycje oraz opisy (wraz z adresami URL), co i gdzie można znaleźć w Internecie na temat związany z następującymi rocznicami:

 • urodzin i śmierci polskich filozofów,
 • publikacji ważnych dzieł polskiej literatury filozoficznej,
 • powstania ważnych dla polskiego środowiska filozoficznego instytucji, np. towarzystw naukowych, wydziałów, instytutów, katedr,
 • doniosłych dla polskiego środowiska filozoficznego wydarzeń.

Materiały można przesyłać na adres e-mail: filozofia@academicon.pl.

Co możemy zaoferować?

 • Publikację Twoich tekstów. Każdy, kto pisze, chce, aby jego teksty były czytane. Za pośrednictwem portalu możesz prezentować swoje teksty szerokiemu gronu odbiorców. Większość naszych użytkowników to naukowcy. Możesz zaistnieć w środowisku naukowym, wyrazić swoją opinię i inicjować dyskusje.
 • Nowy, skuteczny kanał upowszechniania i promowania Twoich tekstów. Być może publikowałeś już w sieci, lecz zniechęciłeś się trudnościami związanymi z pozyskiwaniem czytelników. A może piszesz regularnie, ale chcesz poszerzyć lub zmienić grono odbiorców? Zaprezentuj swoje prace Użytkownikom Academiconu i powiększ krąg Czytelników.
 • Fachowe opracowanie tekstów. Redaktorzy portalu to osoby z doświadczeniem wydawniczym. Dbamy nie tylko o treść, ale i formę rozpowszechnianych tekstów. Każdy z nich przechodzi redakcję merytoryczną, językową, stylistyczną i techniczną.
 • Dobre towarzystwo. Teksty, które trafiają do redakcji, są selekcjonowane pod kątem tematyki i jakości. Chcemy udostępniać czytelnikom wartościowe, interesujące treści i prezentować im Autorów, do których warto wracać. Zależy nam, aby cenne teksty nie pojawiały się w otoczeniu „spamu”. Stawiamy na jakość, nie na ilość. Wolimy jedną porządną pracę niż kilka tekstów niskich lotów.

Dla korespondentów

Jak dołączyć do grona korespondentów?

Napisz do nas pod adres: redakcja@academicon.pl wraz z notką, która winna zawierać:

 • imię, nazwisko,
 • wykształcenie (także stopień lub tytuł naukowy),
 • nazwę macierzystej jednostki naukowej lub ukończonej uczelni,
 • zainteresowania naukowe,
 • inne ważne informacje biograficzne,
 • dziedzinę, która interesuje Cię jako korespondenta,
 • nazwę serwisu, do którego będą trafiać nadesłane przez Ciebie informacje. Jeśli nie znajdziesz u nas serwisu dla siebie, daj nam znać – utworzymy go.

W ciągu 3 dni odpowiemy na zgłoszenie.

Na czym polega rola korespondenta?

Korespondent to osoba, która informuje redaktorów o wydarzeniach i publikacjach naukowych z danej uczelni / wydziału / instytutu / zakładu / katedry i innych instytucji. Informacje te powinny być aktualne i kompletne.

Korespondent przesyła informacje drogą mailową pod adres wybranego serwisu (dostępny w polu „Kontakt”) lub pod info@academicon.pl. Mail nie musi być długi. Wystarczy, że znajdzie się w nim link kierujący do ogłoszenia o wydarzeniu/publikacji lub treść otrzymana od kogoś innego.

Co możemy zaoferować?

 • Kształtowanie nowych umiejętności, szczególnie ważnych w dobie powszechnej cyfryzacji i społeczeństwa informacyjnego. Nauczysz się lub udoskonalisz umiejętności: sprawnego wyszukiwania i filtrowania informacji, zarządzania czasem, organizacji pracy.
 • Możliwość promowania swojego środowiska naukowego i wszystkiego, co uznasz za wartościowe.
 • Radość, satysfakcję i poczucie spełnienia, które zawsze towarzyszą nam, gdy zajmujemy się swoją pasją.

Dla redaktorów merytorycznych

Jak dołączyć do grona redaktorów merytorycznych?

Prześlij nam swój tekst na adres: redakcja@academicon.pl wraz z notką o sobie, która winna zawierać:

 • imię, nazwisko,
 • wykształcenie (także stopień lub tytuł naukowy),
 • nazwę macierzystej jednostki naukowej lub ukończonej uczelni,
 • zainteresowania naukowe,
 • inne ważne informacje biograficzne,
 • nazwę serwisu, który chcesz prowadzić. Jeśli nie znajdziesz u nas serwisu dla siebie, daj nam znać – utworzymy go.

W ciągu 3 dni odpowiemy na zgłoszenie.

Na czym polega rola redaktora merytorycznego?

Redaktor merytoryczny sprawuje pieczę nad jednym z serwisów tematycznych Portalu. Dba, aby treści, które się na nim pojawiają, były autentyczne, kompletne, aktualne i przejrzyste. Do obowiązków redaktora merytorycznego należy:

 • obsługa skrzynki e-mailowej wybranego serwisu,
 • dostosowywanie otrzymanych informacji do wymogów Portalu,
 • dbałość o merytorykę, ortografię, interpunkcję i logiczną spójność wprowadzanych informacji,
 • wprowadzanie informacji do zasobów Portalu,
 • pozyskiwanie korespondentów.

UWAGA: Wszystkie treści wprowadzone przez redaktora merytorycznego podlegają kontroli starszego redaktora, który czuwa nad pracą redaktora merytorycznego i ostatecznie zatwierdza publikację treści. Z czasem redaktor merytoryczny może otrzymać dostęp do samodzielnego publikowania.

Skąd redaktor merytoryczny pozyskuje treści?

Redaktor merytoryczny wykorzystuje materiały, które otrzymuje od korespondenta / korespondentów, choć oczywiście może ich także szukać lub tworzyć je sam.

Co możemy zaoferować?

 • Swobodę – prowadzenie serwisu nie wymaga wielkich nakładów czasu, a jedynie regularności. Zajmujesz się tym, co lubisz i nie koliduje to z Twoimi obowiązkami.
 • Kształtowanie nowych umiejętności, szczególnie ważnych w dobie powszechnej cyfryzacji i społeczeństwa informacyjnego. Nauczysz się lub udoskonalisz umiejętności: sprawnego wyszukiwania i filtrowania informacji, zarządzania czasem, organizacji pracy swojej i innych, zarządzania zespołem, redagowania tekstów, obsługi narzędzi internetowych.
 • Możliwość rozpowszechniania wyników swoich badań i dzielenia się opiniami – o ile Twoje działania będą wiązały się z tematyką serwisu i nie będą łamać netykiety ani regulaminu Portalu.
 • Możliwość promowania swojego środowiska naukowego i wszystkiego, co uznasz za wartościowe.
 • Radość, satysfakcję i poczucie spełnienia, które zawsze towarzyszą nam, gdy zajmujemy się swoją pasją.

Ponadto służymy wsparciem technicznym i merytorycznym. Jeśli coś okaże się niejasne, daj nam znać!

Kategorie wpisów