Ekstrapromocja

Ekstrapromocja

Do Ekstrapromocji należą następujące usługi dostępne na portalu naukowym Academicon: ekspozycja okładki książki przez okres X miesięcy w działach „Nowości wydawnicze” lub „Polecane”, wykonanie i ekspozycja przez okres X baneru reklamowego lub animacji reklamowej o powierzchni Y, artykuł sponsorowany, wykonanie i ekspozycja filmu reklamowego o książce, umieszczenie informacji o książce na fanpage’u facebookowym portalu lub reklamy w czasopiśmie popularnonaukowym.


Polecane
w postaci okładki (o wymiarze 300 x 417 px) z umieszczonym pod nią tytułem publikacji w formie linku do wpisu prezentującego publikację są eksponowane w prawym panelu portalu, u góry. Poniżej zrzut ekranu ukazujący lokalizację polecanej publikacji:

Nowości wydawnicze w postaci okładek (o wymiarze 120 x 160 px) z umieszczonymi pod nimi tytułami publikacji w formie linków do bazy publikacji są eksponowane w prawym panelu portalu, pod sekcją „Polecane”. Poniżej screen ekranu ukazujący lokalizację nowości wydawniczej:

Wykonanie i ekspozycja przez okres X baneru reklamowego lub animacji flash o powierzchni Y. Dostępne są obecnie następujące wymiary i lokalizacje banerów i animacji:

Baner o powierzchni 1036 x 130 px umieszczony na stronie głównej portalu:

baner_trivium_nieruchomy

Wykonanie i ekspozycja filmu promującego publikację. Forma (film aktorski, animacja 2D, animacja 3D) oraz treść są opracowywane w ścisłej współpracy ze Zleceniodawcą. Filmy są udostępniane za pośrednictwem Portalu, kanałów społecznościowych, a także profilu Academiconu w serwisie YouTube. Wydawca może dowolnie dysponować gotowym materiałem, rozpowszechniając film samodzielnie, sobie dostępnymi drogami.

Kampania mailingowa polega na wysyłaniu e-maili prezentujących publikację do osób subskrybujących dany serwis tematyczny Portalu. Częstotliwość oraz długość kampanii jest ustalana z Wydawcą.