Tag - ekwiwalencja językowa i synonimiczna bliskoznaczność leksykalna