Tag - uniwersytet katolicki

Filozofia Książka

O uniwersytecie

Ukazała się książka pt. „O uniwersytecie”. Studio DTP wykonało projekt graficzny okładki, layout, skład i łamanie oraz przygotowało publikację do druku.