Fundacja Academicon

logo-fundacja-academicon-skrocone


Dane Fundacji

ul. H. Modrzejewskiej 13, 20-810 Lublin
KRS 0000634973, NIP 7123318252, REGON 365303137
tel.: 603 072 530
www: fundacja.academicon.pl, e-mail: fundacja@academicon.pl

Rachunki bankowe Fundacji Academicon

Rachunek w złotówkach (PLN)66 1950 0001 2006 0001 0339 0002

Rachunek w dolarach (USD)12 1950 0001 2006 0001 0339 0004

Rachunek w euro (EUR)39 1950 0001 2006 0001 0339 0003


Zachęcamy do wsparcia finansowego naszych inicjatyw!


Cele Fundacji

 1. działania na rzecz nauki, w tym jej popularyzacji, upowszechniania i promocji,
 2. działania na rzecz dydaktyki, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. działania na rzecz tworzenia obywatelskiego społeczeństwa wiedzy i kształcenia cnót obywatelskich,
 4. działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 5. działania na rzecz tolerancji wobec innych wyznań, ras i kultur,
 6. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. promocja kultury fizycznej,
 8. promocja i organizacja wolontariatu,
 9. wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 11. działania na rzecz poprawy jawności życia publicznego i transparentności funkcjonowania instytucji pełniących zadania publiczne.

Inicjatywy

Zachęcamy do wsparcia finansowego naszych inicjatyw!

Zleć nam wydanie

Zapraszamy autorów monografii, prac doktorskich, habilitacyjnych i innych prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych do wydania książki w nowoczesnym Wydawnictwie Academicon. Zapraszamy także do współpracy wydawniczej redaktorów czasopism, serii wydawniczych i prac zbiorowych.

Zleć nam skład i łamanie

Nasze Studio DTP wykonuje wysokiej jakości prace w zakresie składu i łamania tekstów oraz projektowania i obróbki graficznej.

Zamów książkę

Nasza e-księgarnia, gdzie znajdziesz nasze publikacje, i nie tylko...

Open Journal Systems

System do zarządzania online procesem redagowania czasopisma.

Open Conference System

System do zarządzania online konferencjami naukowymi.