Książka

Agnieszka Lekka-Kowalik: Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki

Książka stanowi analizę jednej z najistotniejszych zmian we współczesnej filozofii nauki: przejś­cia od idei nauki wolnej od wartości do idei nauki nasyconej wartościami.

Uznanie nasycenia nauki wartościami to zarazem uznanie, iż sądy wartościujące (wartościowania) są konstytutywnym elementem badania naukowego, a nauka ma wsobny wymiar aksjologiczny. Na tle ideału nauki wolnej od wartościowań autorka przedstawia dwa przełomowe kroki w kształtowaniu się idei obecności wartościowań w nauce: uznanie, iż obecne są w niej wartościowania poznawcze, oraz uznanie, iż obecne są także wartościowania pozapoznawcze, ale nie zagraża to ani racjonalności, ani obiektywności nauki. Następnie autorka analizuje trzy współczesne koncepcje systematycznie wyjaśniające źródła, miejsce i rolę wartościowań poznawczych i pozapoznawczych w strukturze nauki: Evandra Agazziego, Hugha Laceya i Helen Longino. Analiza ta kończy się wnioskiem, że żadna z tych koncepcji nie może być uznana za zadowalającą – zbudowanie koncepcji aksjologicznego wymiaru nauki pozostaje wciąż otwartym projektem badawczym. Rozważania nad wymienionymi koncepcjami pozwalają natomiast wskazać metodologiczno-filozoficzne ramy dla takiego projektu.

 

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

ROZDZIAŁ I. Ideal nauki wolnej od wartościowań
1. Niezasadne interpretacje postulatu wolności od wartościowań
2. Właściwy sens postulatu wolności od wartościowań
3. Argumenty na rzecz postulatu wolności od wartościowań
4. Zarzuty wobec ideału nauki wolnej od wartościowań
5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ II. Kształtowanie się idei nasycenia nauki wartościowaniami
1. Odkrycie wartościowań w nauce
2. Ograniczenie postulatu wolności nauki od wartościowań
3. Wartościowania pozapoznawcze jako konstytutywne elementy badań naukowych
4. Nieskuteczne próby obrony ideału nauki wolnej od wartościowań pozapoznawczych
5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ III. Koncepcje nasycenia nauki wartościowaniami
1. Evandra Agazziego teoriosystemowe ujęcie moralnego wymiaru nauki
2. Hugha Laceya koncepcja nauki uprawianej w strategiach badawczych
3. Helen Longino krytyczny empiryzm kontekstualny – ideał nauki istotowo nasyconej wartościami
4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV. Prolegomena do filozoficznej koncepcji aksjologicznego wymiaru nauki
1. Wartości w nauce
2. Ostateczny cel nauki: dobro człowieka
3. Epistemiczna i społeczna odpowiedzialność nauki
4. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Summary
Indeks osób

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2008
Oprawa: miękka
Stron: 404