Książka

Antoni B. Stępień: Studia i szkice filozoficzne. T. 3

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

SPIS TREŚCI

ARTKUŁY I SZKICE
Co jest najważniejsze w filozofii?
Próba ogólnej charakterystyki filozofii w naszym, tzw. zachodnim kręgu kulturowym
Krótki wykład metafizyki
Racjonalność teizmu
Natura i funkcje: człowiek pośród bytów
Człowiek jako podmiot i przedmiot poznania
Tomistyczna a fenomenologiczna koncepcja prawdy
Zagadnienie swoistości sfery estetycznej
Muzyka a moralność? Kilka (raczej wstępnych) uwag
Współczesne granice pojęcia sztuki
Kilka uwag o prawdzie i prawdziwości
Kilka wstępnych uwag o sporze: realizm – idealizm
Logika a filozofia. Kilka uwag
Która z funkcji nauczyciela akademickiego jest najważniejsza?

WYPOWIEDZI OKOLICZNOŚCIOWE. O MISTRZACH
Kilka słów o filozofii w powojennej Polsce (i o sobie)
Pochwała dobrego scholastyka
Wspomnienie o profesorze Stefanie Swieżawskim
Antropologia filozoficzna w pismach Stefana Swieżawskiego
Problematyka teorii poznania w ujęciu ks. Stanisława Kamińskiego
Trochę wspomnień – o ojcu profesorze Mieczysławie Albercie Krąpcu
O czasopiśmie studenckim “Filozofia”

POLEMIKA
Kilka słów odpowiedzi na zarzuty i wątpliwości nie tylko moich uczniów (O sprawach, których nie rozwinąłem)

WYWIAD
Tomizm fenomenologizujący czy fenomenologia tomizująca? Rozmowa z profesorem Antonim B. Stępniem o metafizyce, teorii poznania i zachodzącej między nimi relacji (przeprowadziła B. Listkowska)

Posłowie
Bibliografia prac Antoniego B. Stępnia
Fotografie
Erraty

Zamów książkę w Księgarni Academicon!

logo ksiegarnia academicon

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Tom: 3
Miejsce wydania: Lublin
Numer wydania: 1
Rok: 2015
Oprawa: miękka
Stron: 174

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować