Filozofia Książka Prawo

Antonio Rosmini: O istocie prawa

Ukazała się publikacja „O istocie prawa” A. Rosminiego. Studio DTP Academicon wykonało layout, skład i łamanie, a także przygotowało książkę do druku.

Filozofia prawa Antonio Rosminiego wydana po raz pierwszy w latach 1841–1843, w dwóch tomach, należy dzisiaj do klasyki myśli filozoficznoprawnej. Obecne wydanie obejmuje część pierwszą dzieła, posiadającą charakter zdecydowanie filozoficzny. Jej przekładu na język polski dokonał prof. Krzysztof Wroczyński. Podstawą tłumaczenia i polsko-włoskiej edycji ukazującej się pod tytułem O istocie prawa jest wydanie drugie dzieła, poprawione jeszcze przez Rosminiego, a które ukazało się po jego śmierci, w 1865 r.

Całość książki obejmuje trzy części, z których druga zawiera tekst przekładu traktatu z towarzyszeniem języka oryginału. W części pierwszej znajduje się natomiast słowo od wydawcy, wstęp oraz wprowadzenie tłumacza do wydania polskiego, zawierające szkic biograficzny Rosminiego, z omówieniem jego dorobku naukowego oraz komentarzami do tekstu przekładu. Wprowadzenie zawiera w szczególności prezentację treści Filozofii prawa Rosminiego, omówienie wpływu koncepcji Rosminiego na dalszy rozwój tej dziedziny badań w szkole rosminiańskiej, a ponadto zwraca uwagę na personalizm obecny w koncepcji prawa Rosminiego.

Część trzecia książki zawiera aparat krytyczny, na który składa się indeks osobowy, indeks przedmiotowy oraz wybrana bibliografia, w której akcent położony został na podstawową literaturę włoską, dotyczącą myśli filozoficznoprawnej Rosminiego, oraz na główne pozycje książkowe i artykuły poświęcone Rosminiemu w literaturze polskiej.

Lektura traktatu Rosminiego może być – zdaniem Tłumacza i wielu znawców koncepcji włoskiego filozofa – niezwykle pomocna i inspirująca dla badań współczesnych w dziedzinie zarówno filozofii prawa, jak i nauk prawnych, szczególnie zaś rozwijanych w nurcie personalistycznym. Osoba ludzka jest bowiem centrum doświadczenia i wyjaśnienia fenomenu prawa, gdyż – jak uważał Rosmini – osoba jest istniejącym prawem.

Zob. spis treści


Autor: Antonio Rosmini
Tytuł: O istocie prawa
Przekład z języka włoskiego, wstęp i komentarze: Krzysztof Jan Wroczyński
Seria: Teksty-Przekłady-Komentarze
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu
Miejsce i rok wydania: Lublin 2021
Stron:
502
ISBN:
978-83-65792-33-4
Oprawa: twarda


Zamów książkę teraz


Książka została przygotowana przez nasze Studio DTP.

Wykonaliśmy:

  • layout
  • skład i łamanie
  • przygotowanie do druku
O istocie prawa_baner_1
O istocie prawa_baner_2
O istocie prawa_baner_3
O istocie prawa_baner_1 O istocie prawa_baner_2 O istocie prawa_baner_3

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować