Filozofia Książka Open Access Psychologia

Arkadiusz Gut: O relacji między myślą a językiem

Czy język, którym mówimy, kształtuje nasz sposób myślenia? Jak dalece nasze zdolności do myślenia zależą od naszych zdolności językowych? Jak wiele z tego, co jest unikalne dla umysłu ludzkiego, zawdzięczamy językowi? Te niezmiernie intrygujące pytania wyznaczają treść książki O relacji między myślą a językiem.

Zapisz się do newslettera:

Zgłoś konferencję, wypełniając formularz, który można pobrać > tutaj.

Dołącz o zespołu redakcyjnego portalu Academicon. Więcej informacji > tutaj.

Projekt typograficzny oraz opracowanie komputerowe
zespół Outsourcingu Wydawniczego Academicon.
logo outsourcing academicon 300px

Kliknij, aby pobrać:

Na zainteresowanie tymi pytaniami miały wpływ nie tylko przemiany, jakie zachodziły w filozofii XX-wiecznej, rozwój badań lingwistycznych, psycholingwistycznych, ale także rozpowszechniane nierzadko przeświadczenie, że język, którym mówimy, kształtuje nasz sposób postrzegania świata. Uwzględniając złożoność możliwych inspiracji autor pracy rozważa kolejno wiele stanowisk, w ramach których dyskutuje się różnego rodzaju hipotezy dotyczące relacji w jakiej myśl pozostaje do języka. Wieloaspektowo omawia hipotezę, wedle której pojęcie języka jest implikowane w pojęciu myśli. Następnie, szeroko dyskutuje pogląd, że język naturalny wyposaża ludzki umysł w unikalny system pozwalający na elastyczne łączenie reprezentacji z różnych modułów poznawczych. Szczegółowo omawia również jedną z najczęściej dyskutowanych obecnie koncepcji, że język naturalny gwarantuje wyłonienie się dynamiki poznawczej drugiego rzędu. Analizując poszczególne poglądy, autor stara się również zakreślić szersze tło współcześnie prowadzonych w filozofii badań na temat relacji myśl–język, sięgając do dyskusji toczonych w lingwistyce, etiologii, neurolingwistyce i psychologii rozwojowej. Przeprowadzone analizy oraz dystans do omawianych teorii pokazują, że książka została napisana z pozycji umiarkowanego krytyka różnego rodzaju stanowisk dążących do utożsamienia myśli z językiem.

Uwaga: Publikacja udostępniona w formule Open Access Gratis. Oznacza to, że można z niej korzystać w ramach przepisów o dozwolonym użytku.

Arkadiusz Gut, O relacji między myślą a językiem, Lublin 2009, 506 s.

Pakiet DTP

Skład, łamanie, korekta ilustracji, np. wykresów, diagramów, map, schematów, wzorów.

Pakiet graficzny

Projektowanie okładki i stron tytułowych, tworzenie makiety książki, przygotowanie ilustracji.

Open Journal Systems

Platforma do redagowania czasopism naukowych.

Pakiet e-bookowy

Zapis książki w formatach: pdf, epub, mobi.